TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Obinitsa küla ühisveevärk
Aadressid
  • Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Setomaa Haldus
Aadress
Pikk tn 30, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Telefon
+372 7964754
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
20 proovivõttu (lehekülg 1/2)
21. veebruar 2024 Obinitsa lasteaed Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 175 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 <1 5.0
Lõhnaläve indeks TON 1
Nitrit mg/l <0.01 0.5
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Fluoriid mg/l <0.1 1.5
Kloriid mg/l 6.6 250
Nitraat mg/l 12 50
Sulfaat mg/l 7.6 250
Alumiinium µg/l <50 200
Boor mg/l <0.02 1.5
Mangaan µg/l <10 50
Naatrium mg/l 5.5 200
Raud µg/l <20 200
Benso(a)püreen µg/l <0.002 0.010
PAH-d summa μg/l Ei leitud 0.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l 0.032 0.50
maitseläve indeks TFN 1
15. veebruar 2023 Obinitsa lasteaed Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 180 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 6.8 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 21 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
15. september 2022 Obinitsa lasteaed Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 610 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 16 ebaloomulike muutusteta
28. detsember 2021 Obinitsa lasteaed Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 146 2500
pH pH ühik 6.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 154 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 28 50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
05. märts 2020 Obinitsa lasteaed Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Hägusus (NTU) NTU 2.9
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 60 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 592 2500
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
07. veebruar 2019 Obinitsa lasteaed Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Mangaan µg/l 17 50
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 44 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 159 2500
14. veebruar 2018 Obinitsa lasteaed Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 177 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
13. september 2017 Obinitsa lasteaed Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
15. veebruar 2017 Obinitsa lasteaed Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Mangaan µg/l <10 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 153 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
03. november 2016 Obinitsa lasteaed Obinitsa küla, Setomaa vald, Võru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0