TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Meremäe küla ühisveevärk
Aadressid
  • Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Setomaa Haldus
Aadress
Pikk tn 30, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Telefon
+372 7964754
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
24 proovivõttu (lehekülg 1/3)
21. veebruar 2024 Meremäe kool Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 578 2500
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 <1 5.0
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Fluoriid mg/l 0.5 1.5
Kloriid mg/l 8.3 250
Nitraat mg/l 0.31 50
Sulfaat mg/l 14 250
Alumiinium µg/l <50 200
Boor mg/l <0.02 1.5
Mangaan µg/l <10 50
Naatrium mg/l 4.5 200
Raud µg/l 22 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 48 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l 0.059 0.50
15. veebruar 2023 Meremäe kool Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 24 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 578 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Tsüaniid µg/l <3 50
Antimon µg/l <0.05 5.0
Arseen µg/l 0.097 10
Kaadmium µg/l <0.01 5.0
Kroom µg/l <0.05 50
Mangaan µg/l 22 50
Nikkel µg/l 0.64 20
Plii µg/l 0.3 10
Raud µg/l 57 200
Seleen µg/l <0.05 10
Vask mg/l 0.028 2.0
Elavhõbe µg/l <0.005 1.0
Benseen µg/l <0.006 1.0
Dibromoklorometaan μg/l <0.1
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Tribromometaan (Bromoform) µg/l <0.1
Triklorometaan (kloroform) μg/l <0.03
AMPA µg/l <0.05 0.1
Glüfosaat µg/l <0.05 0.1
Pestitsiidide summa µg/l Ei leitud 0.50
15. september 2022 Meremäe kool Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 508 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13. aprill 2022 Meremäe kool Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l <20 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 413 2500
Mangaan µg/l <10 50
22. veebruar 2021 Meremäe kool Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 496 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 26 200
Mangaan µg/l <10 50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 26 ebaloomulike muutusteta
11. november 2020 Meremäe kool Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Raud µg/l 29 200
Mangaan µg/l <10 50
05. märts 2020 Meremäe kool Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Mangaan µg/l 155 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l 0.11 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 633 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 112 200
07. veebruar 2019 Meremäe kool Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 472 2500
Raud µg/l 85 200
Mangaan µg/l <10 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14. veebruar 2018 Meremäe kool Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Mangaan µg/l <10 50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 484 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13. september 2017 Meremäe kool Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0