TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Meremäe küla ühisveevärk
Aadressid
  • 25212 Meremäe-Petseri tee, Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Setomaa Haldus
Aadress
Pikk tn 30, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Telefon
+372 7964754
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
22 proovivõttu (lehekülg 1/3)
15. september 2022 Meremäe kool Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 508 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13. aprill 2022 Meremäe kool Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l <20 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 413 2500
Mangaan µg/l <10 50
22. veebruar 2021 Meremäe kool Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 496 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 26 200
Mangaan µg/l <10 50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 26 ebaloomulike muutusteta
11. november 2020 Meremäe kool Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Raud µg/l 29 200
Mangaan µg/l <10 50
05. märts 2020 Meremäe kool Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Mangaan µg/l 155 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l 0.11 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 633 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 112 200
07. veebruar 2019 Meremäe kool Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 472 2500
Raud µg/l 85 200
Mangaan µg/l <10 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
14. veebruar 2018 Meremäe kool Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Mangaan µg/l <10 50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 484 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13. september 2017 Meremäe kool Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
15. veebruar 2017 Meremäe kool Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 420 2500
pH pH ühik 7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 1.7
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 170 200
03. november 2016 Meremäe kool Meremäe küla, Setomaa vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0