TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tudulinna aleviku veevärk
Aadressid
  • Tudulinna küla, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
ALUTAGUSE HALDUS OÜ
Aadress
Kooli tn 7, 41301 Mäetaguse alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3366930
Veebiaadress
www.alutagusehaldus.ee
E-post
info@alutagusehaldus.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
36 proovivõttu (lehekülg 1/4)
26. aprill 2021 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 559 2500
Hägusus (NTU) NTU 2.65
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.57 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10.7
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
04. november 2020 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 69.3 200
23. september 2020 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Raud µg/l 879 200
09. september 2020 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Raud µg/l 247 200
06. aprill 2020 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 552 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.19
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.56 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 11.2
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
24. aprill 2019 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10
Raud µg/l 215 200
pH pH ühik 7.55 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.1
Elektrijuhtivus μS/cm 544 2500
Ammoonium mg/l 0.19 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24. aprill 2019 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Sulfaat mg/l 11.5 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
21. mai 2018 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1.0 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Kroom µg/l <0.2 50
Plii µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 0.1 10
Boor mg/l <0.06 1.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Vask mg/l 0.012 2.0
Alumiinium µg/l <10 200
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Naatrium mg/l 7.5 200
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
20. november 2017 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 7.2
Elektrijuhtivus μS/cm 499 2500
Ammoonium mg/l <0.08 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <100 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Mangaan µg/l <30 50
pH pH ühik 7.34 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
03. oktoober 2017 Tudulinna lasteaia köök Tudulinna alevik, Alutaguse vald, Ida-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0