TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Viluste Põhikooli veevärk
Aadressid
  • Viluste põhikool, Viluste küla, Räpina vald, Põlva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Viluste Põhikool
Aadress
Viluste põhikool, 64225 Viluste küla, Räpina vald, Põlva maakond
Telefon
+372 7958313
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
23 proovivõttu (lehekülg 1/3)
24. oktoober 2023 Viluste Põhikool Viluste küla, Räpina vald, Põlva maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 443 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.4
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Mangaan µg/l 31 50
Raud µg/l 150 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 1 ebaloomulike muutusteta
29. november 2022 Viluste Põhikool Viluste küla, Räpina vald, Põlva maakond
Mangaan µg/l 116 50
Raud µg/l 34 200
26. juuli 2022 Viluste Põhikool Viluste küla, Räpina vald, Põlva maakond
Ammoonium mg/l 0.2 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 444 2500
Hägusus (NTU) NTU 20
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.3 5.0
Lõhnaläve indeks TON <2
maitseläve indeks TFN <2
Nitrit mg/l <0.01 0.5
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Tsüaniid µg/l <3 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5
Fluoriid mg/l 0.24 1.5
Kaadmium µg/l <0.01 5.0
Kroom µg/l 0.15 50
Naatrium mg/l 3.5 200
Nikkel µg/l 0.62 20
Plii µg/l <0.06 10
Seleen µg/l <0.05 10
Vask mg/l 0.0029 2.0
Elavhõbe µg/l <0.005 1.0
Benseen µg/l <0.06 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.06 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l Ei leitud 10
Trihalometaanide summa µg/l Ei leitud 100
Benso(a)antratseen μg/l <0.002
Benso(a)püreen µg/l <0.002 0.010
Boor mg/l 0.025 1.0
Kloriid mg/l 1.2 250
Nitraat mg/l <0.1 50
Sulfaat mg/l <0.1 250
Alumiinium µg/l <0.05 200
Antimon µg/l <0.05 5.0
Arseen µg/l 0.73 10
Benso(b)fluoranteen μg/l <0.002
Benso(g,h,i)perüleen μg/l <0.002
Dibenso(a,h)antratseen μg/l <0.002
PAH-d summa μg/l Ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l Ei leitud 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 10 ebaloomulike muutusteta
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 0
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
04. aprill 2022 Viluste Põhikool Viluste küla, Räpina vald, Põlva maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 253 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26. mai 2021 Viluste Põhikool Viluste küla, Räpina vald, Põlva maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 379 2500
Mangaan µg/l 27 50
Raud µg/l 160 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
20. mai 2021 Viluste Põhikool Viluste küla, Räpina vald, Põlva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20. mai 2020 Viluste Põhikool Viluste küla, Räpina vald, Põlva maakond
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
12. mai 2020 Viluste Põhikool Viluste küla, Räpina vald, Põlva maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU 1.2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 310 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 327 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l 55 50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
15. mai 2019 Viluste Põhikool Viluste küla, Räpina vald, Põlva maakond
Kloriid mg/l 1.4 250
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 466 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Naatrium mg/l 3.8 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Boor mg/l <0.1 1.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Sulfaat mg/l 1.2 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.2 5.0
Raud µg/l 29 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l 26 50
Alumiinium µg/l <10 200
29. mai 2018 Viluste Põhikool Viluste küla, Räpina vald, Põlva maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 34 50
Raud µg/l 58 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 387 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1