TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Viluste Põhikooli veevärk
Aadressid
  • Viluste põhikool, Viluste küla, Räpina vald, Põlva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Viluste Põhikool
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
23 proovivõttu (lehekülg 1/3)
24. oktoober 2023 Viluste Põhikool Viluste küla, Räpina vald, Põlva maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 443 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.4
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Mangaan µg/l 31 50
Raud µg/l 150 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 1 ebaloomulike muutusteta
29. november 2022 Viluste Põhikool Viluste küla, Räpina vald, Põlva maakond
Mangaan µg/l 116 50
Raud µg/l 34 200
26. juuli 2022 Viluste Põhikool Viluste küla, Räpina vald, Põlva maakond
Ammoonium mg/l 0.2 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 444 2500
Hägusus (NTU) NTU 20
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.3 5.0
Lõhnaläve indeks TON <2
maitseläve indeks TFN <2
Nitrit mg/l <0.01 0.5
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Tsüaniid µg/l <3 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5
Fluoriid mg/l 0.24 1.5
Kaadmium µg/l <0.01 5.0
Kroom µg/l 0.15 50
Naatrium mg/l 3.5 200
Nikkel µg/l 0.62 20
Plii µg/l <0.06 10
Seleen µg/l <0.05 10
Vask mg/l 0.0029 2.0
Elavhõbe µg/l <0.005 1.0
Benseen µg/l <0.06 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.06 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l Ei leitud 10
Trihalometaanide summa µg/l Ei leitud 100
Benso(a)antratseen μg/l <0.002
Benso(a)püreen µg/l <0.002 0.010
Boor mg/l 0.025 1.0
Kloriid mg/l 1.2 250
Nitraat mg/l <0.1 50
Sulfaat mg/l <0.1 250
Alumiinium µg/l <0.05 200
Antimon µg/l <0.05 5.0
Arseen µg/l 0.73 10
Benso(b)fluoranteen μg/l <0.002
Benso(g,h,i)perüleen μg/l <0.002
Dibenso(a,h)antratseen μg/l <0.002
PAH-d summa μg/l Ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l Ei leitud 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 10 ebaloomulike muutusteta
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 0
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
04. aprill 2022 Viluste Põhikool Viluste küla, Räpina vald, Põlva maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 253 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26. mai 2021 Viluste Põhikool Viluste küla, Räpina vald, Põlva maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 379 2500
Mangaan µg/l 27 50
Raud µg/l 160 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
20. mai 2021 Viluste Põhikool Viluste küla, Räpina vald, Põlva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20. mai 2020 Viluste Põhikool Viluste küla, Räpina vald, Põlva maakond
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
12. mai 2020 Viluste Põhikool Viluste küla, Räpina vald, Põlva maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU 1.2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 310 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 327 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l 55 50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
15. mai 2019 Viluste Põhikool Viluste küla, Räpina vald, Põlva maakond
Kloriid mg/l 1.4 250
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 466 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Naatrium mg/l 3.8 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Boor mg/l <0.1 1.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Sulfaat mg/l 1.2 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.2 5.0
Raud µg/l 29 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l 26 50
Alumiinium µg/l <10 200
29. mai 2018 Viluste Põhikool Viluste küla, Räpina vald, Põlva maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 34 50
Raud µg/l 58 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 387 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1