TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Tääksi õppekoha veevärk
Aadressid
  • Tääksi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Suure-Jaani Kool (Tääksi õppekoht)
Aadress
Tääksi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Telefon
56916913
Veebiaadress
E-post
kool@sjk.edu.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
26. aprill 2021 Tääksi õppekoha köögist Tääksi põhikool, Tääksi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 3.3
Hägusus (NTU) NTU <0.2
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 487 2500
pH pH ühik 8.2 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 27 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l <1.7
Fluoriid mg/l 0.05 1.5
Naatrium mg/l 5.9 200
Mangaan µg/l <20 50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 55 ebaloomulike muutusteta
26. aprill 2021 Tääksi õppekoht koristaja ruum Tääksi põhikool, Tääksi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 11
Hägusus (NTU) NTU 0.5
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 451 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 239 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l <1.7
Fluoriid mg/l 1.71 1.5
Naatrium mg/l 134 200
Mangaan µg/l 25 50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
26. aprill 2021 Tääksi õppekoht hoonesse sisenemine Tääksi põhikool, Tääksi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Raud µg/l 1559 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 4.3
Fluoriid mg/l 1.71 1.5
Mangaan µg/l 45 50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 16 ebaloomulike muutusteta
Naatrium mg/l 30 200
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 7.5
Hägusus (NTU) NTU 13
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 445 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
14. jaanuar 2020 Tääksi õppekoha köögist Tääksi põhikool, Tääksi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 27 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l <0.05 1.5
Raud µg/l 24 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 8.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 21 2500
Maitse (pallides) pall 0
Lõhn (pallides) pall 0
Hägusus (NTU) NTU <0.2
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <1.5
19. september 2018 Tääksi õppekoha köögist Tääksi põhikool, Tääksi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Raud µg/l 20 200
Fluoriid mg/l <0.05 1.5
25. juuli 2018 Tääksi õppekoha köögist Tääksi põhikool, Tääksi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 2.1
Hägusus (NTU) NTU 0.5
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 456 2500
pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l 82 200
Fluoriid mg/l 1.74 1.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
22. august 2017 Tääksi õppekoha köögist Tääksi põhikool, Tääksi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 4.4
Hägusus (NTU) NTU 3.2
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 458 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.29 0.50
Raud µg/l 1039 200
Fluoriid mg/l 1.52 1.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15. november 2016 Tääksi õppekoha köögist Tääksi põhikool, Tääksi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Raud µg/l 1084 200
Fluoriid mg/l 1.83 1.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
10. august 2015 Tääksi õppekoha köögist Tääksi põhikool, Tääksi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Raud µg/l 160 200
Fluoriid mg/l 1.25 1.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
27. mai 2015 Tääksi õppekoha köögist Tääksi põhikool, Tääksi küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 442 2500
Raud µg/l 887 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 5.6
Ammoonium mg/l 0.17 0.50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0