TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Värska aleviku ühisveevärk
Aadressid
  • Kalda tn 4, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Setomaa Haldus
Aadress
Pikk tn 30, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Telefon
+372 7964754
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
25 proovivõttu (lehekülg 1/3)
20. aprill 2023 Värska Gümnaasium Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 686 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 86 ebaloomulike muutusteta
15. september 2022 Värska Gümnaasium Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 603 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
20. aprill 2021 Värska Gümnaasium Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
12. aprill 2021 Värska Gümnaasium Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l 0.2 1.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 606 2500
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Sulfaat mg/l 70 250
Kloriid mg/l 25 250
Nitraat mg/l <1 50
Naatrium mg/l 15 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Fluoriid mg/l 0.3 1.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
11. november 2020 Värska Pikk tänava veetrass Pikk tn 1, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
05. märts 2020 Värska Gümnaasium Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 185 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 87 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
03. aprill 2019 Värska Gümnaasium Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 552 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l <20 200
16. oktoober 2018 Värska Gümnaasium Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 590 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Naatrium mg/l 17 200
Sulfaat mg/l 77 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1 5.0
Raud µg/l 34 200
Mangaan µg/l <10 50
05. aprill 2018 Värska Gümnaasium Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Sulfaat mg/l 80 250
Kloriid mg/l 28 250
Alumiinium µg/l <10 200
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 517 2500
Boor mg/l 0.2 1.0
Mangaan µg/l <10 50
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l 0.03 0.5
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 39 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 0.3 1.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.3 5.0
Raud µg/l <20 200
Naatrium mg/l 14.9 200
17. oktoober 2017 Värska Gümnaasium Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 620 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Nitrit mg/l 0.004 0.5
Nitraat mg/l <1 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l 25 200