TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Saatse küla ühisveevärk
Aadressid
  • Saatse pumpla, Saatse küla, Setomaa vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Setomaa Haldus
Aadress
Pikk tn 30, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Telefon
+372 7964754
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
21 proovivõttu (lehekülg 1/3)
20. aprill 2023 Saatse Pansionaat Saatse küla, Setomaa vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 652 2500
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
pH pH ühik 6.8 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
15. september 2022 Saatse Pansionaat Saatse küla, Setomaa vald, Võru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 550 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l 27 200
13. aprill 2022 Saatse Pansionaat Saatse küla, Setomaa vald, Võru maakond
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l 58 200
Elektrijuhtivus μS/cm 463 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l <10 50
12. aprill 2021 Saatse Pansionaat Saatse küla, Setomaa vald, Võru maakond
Raud µg/l 65 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 6.8 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 552 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 11 50
05. märts 2020 Saatse Pansionaat Saatse küla, Setomaa vald, Võru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 549 2500
pH pH ühik 7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 65 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
11. aprill 2019 Saatse Pansionaat Saatse küla, Setomaa vald, Võru maakond
Raud µg/l 79 200
03. aprill 2019 Saatse Pansionaat Saatse küla, Setomaa vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 234 200
Mangaan µg/l 13 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 536 2500
pH pH ühik 7 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 2.6
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
19. aprill 2018 Saatse Pansionaat Saatse küla, Setomaa vald, Võru maakond
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Boor mg/l <0.1 1.0
Raud µg/l 48 200
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 571 2500
pH pH ühik 6.7 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.7 5.0
Alumiinium µg/l <10 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Naatrium mg/l 15 200
Nitraat mg/l 26 50
Kloriid mg/l 26 250
Sulfaat mg/l 34 250
Mangaan µg/l <10 50
17. oktoober 2017 Saatse Pansionaat Saatse küla, Setomaa vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
12. aprill 2017 Saatse Pansionaat Saatse küla, Setomaa vald, Võru maakond
Raud µg/l 57 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 581 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 1.1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l <10 50