TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Saka Mõisa veevärk
Aadressid
  • Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Saka Mõis OÜ
Aadress
Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Telefon
+372 3364902
Veebiaadress
www.saka.ee
E-post
saka@saka.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
20 proovivõttu (lehekülg 1/2)
19. oktoober 2021 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Ammoonium mg/l 0.2 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 921 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.94 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5.6
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
17. detsember 2019 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Ra-226 mBq/l 406
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.083
Ra-228 mBq/l 289
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.146
Efektiivdoos mSv/aastas 0.228 0.10
31. oktoober 2019 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 901 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 11.5
pH pH ühik 7.48 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 3
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.28 0.50
Hägusus (NTU) NTU 1.0
30. aprill 2019 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
23. oktoober 2018 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.7
pH pH ühik 8.02 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Elektrijuhtivus μS/cm 884 2500
Ammoonium mg/l 0.21 0.50
20. detsember 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
31. oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Ammoonium mg/l 0.22 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 889 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.47 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.4
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
31. oktoober 2017 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Diazinoon µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
trans-Heptakloorepoksiid µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
Heptakloorepoksiid-β-isomeer µg/l ei leitud 0.03
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Naatrium mg/l 94.4 200
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
27. september 2016 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.24 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 891 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
pH pH ühik 7.67 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 6.2
15. detsember 2015 Saka Mõisa köök Saka mõis, Saka küla, Toila vald, Ida-Viru maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Elektrijuhtivus μS/cm 882 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kloriid mg/l 181 250
Mangaan µg/l <30 50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.47 5.0
pH pH ühik 7.72 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <100 200
Sulfaat mg/l <2 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 8.8
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.23 0.50