TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Saaremaa Veetehase veevärk
Aadressid
  • Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Saaremaa Vesi OÜ
Aadress
Kauba tn 12, 93812 Kuressaare linn, Saaremaa vald, Saare maakond
Telefon
+372 4536680
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
140 proovivõttu (lehekülg 1/14)
19. oktoober 2022 Kraan enne villimist Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Raud µg/l 41 200
Mangaan µg/l 14 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 12
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l 0.09 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 606 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
19. oktoober 2022 Kraan enne villimist Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
19. oktoober 2022 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
21. juuli 2022 Kraan enne villimist Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Enterokokid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
21. juuli 2022 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
08. veebruar 2022 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Clostridium perfringens (koos eostega) PMÜ/100ml 0 0
Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Enterokokid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
08. veebruar 2022 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Ammoonium mg/l <=0.03 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 545 2500
Nitraat mg/l <0.2 50
Nitrit mg/l <0.005 0.5
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 12 200
Hägusus (NTU) NTU <0.3
Lõhn (pallides) pall 1
Maitse (pallides) pall 1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 7
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 3.1
09. detsember 2021 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Clostridium perfringens (koos eostega) PMÜ/100ml 0 0
Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Enterokokid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
09. detsember 2021 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Ammoonium mg/l 0.1 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 535 2500
Nitraat mg/l <0.2 50
Nitrit mg/l <0.006 0.5
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 50 200
Hägusus (NTU) NTU <0.3
Lõhn (pallides) pall 2
Maitse (pallides) pall 0
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 8
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 5.9
02. november 2021 Villitud joogivesi Lümanda-Kulli küla, Saaremaa vald, Saare maakond
Clostridium perfringens (koos eostega) PMÜ/100ml 0 0
Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Enterokokid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0