TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Saduküla Lasteaed
Aadressid
  • Saduküla kool, 49011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Siimusti Lasteaed-Algkool
Aadress
Kaave tee 10, 48444 Siimusti alevik, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 7762090
Veebiaadress
E-post
kool@siimustilak.edu.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
34 proovivõttu (lehekülg 1/4)
16. september 2021 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Sulfaat mg/l 31 250
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Naatrium mg/l 163 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 602 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
Raud µg/l 61 200
Mangaan µg/l <10 50
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
30. märts 2021 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
13. august 2020 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
Mangaan µg/l <10 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 26 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 647 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
28. august 2019 Saduküla Lastead, puurkaevust tulev vesi, enne seadmeid Saduküla kool, 49011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
28. august 2019 Saduküla Lastead, puurkaevust tulev vesi, enne seadmeid Saduküla kool, 49011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Kuivjääk mg/l 523
Nitraat mg/l 19.3 50
Hägusus (NTU) NTU 2.0
Raud µg/l 460 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.96 5.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Kloriid mg/l 23 250
Elektrijuhtivus μS/cm 755 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 34 250
Mangaan µg/l 11 50
Kaltsium mg/l 127.3
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 4.16
Fluoriid mg/l 0.24 1.5
Leelisus (mg-ekv/l) mg-ekv/l 6.7
Magneesium mg/l 29.1
Naatrium mg/l 12.3 200
Kaalium mg/l <4.0
03. juuni 2019 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 574 2500
23. aprill 2019 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml >100 0
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l 46 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.39 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 758 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
07. november 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
14. august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
Sulfaat mg/l 31 250
Kloriid mg/l 12 250
Nitraat mg/l <1 50
Naatrium mg/l 170 200
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Mangaan µg/l <10 50
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l <0.1 1.0
Enterokokid PMÜ/100 ml 5 0
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
14. august 2018 Saduküla Lasteaed köök Saduküla kool, 48011 Saduküla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Vask mg/l 0.005 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l 2.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l <0.1 10
Kroom µg/l 0.4 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50