TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Värska Vesi veevillimise tsehhi veevärk (joogivesi)
Aadressid
  • Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Värska Originaal AS
Aadress
Pikk tn 41, 64001 Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Telefon
+372 7964770
Veebiaadress
E-post
mail@varskavesi.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
214 proovivõttu (lehekülg 1/22)
10. mai 2022 Värska Vesi AS Mineraalveetsehh (joogivesi) katastri nr 11196 Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 287 2500
pH pH ühik 6.82 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Hägusus (FAU) FAU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l 64 200
Mangaan µg/l 1.60 50
10. mai 2022 Värska Vesi AS Mineraalveetsehh (joogivesi) katastri nr 11196 Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Enterokokid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
06. aprill 2022 Värska Vesi AS Mineraalveetsehh (joogivesi) katastri nr 11196 Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 16 ebaloomulike muutusteta
Kolooniate arv 37°C PMÜ/1 ml 0
Enterokokid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
06. aprill 2022 Värska Vesi AS Mineraalveetsehh (joogivesi) katastri nr 11196 Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Raud µg/l 52 200
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <1
Maitse (pallides) pall 0
Lõhn (pallides) pall 0
Hägusus (FAU) FAU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 304 2500
Mangaan µg/l <0.07 50
22. veebruar 2022 Värska Vesi AS Mineraalveetsehh (joogivesi) katastri nr 11196 Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.07 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 288 2500
Hägusus (FAU) FAU <1
Maitse (pallides) pall 0
Lõhn (pallides) pall 0
pH pH ühik 7.21 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Raud µg/l 41 200
Mangaan µg/l <0.07 50
07. jaanuar 2022 Värska Vesi AS Mineraalveetsehh (joogivesi) katastri nr 11196 Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Enterokokid arv/250 ml 0
Kolooniate arv 20-22 °C juures (72 h) PMÜ/ 1ml 0
Kolooniate arv 37 °C juures (24 h) PMÜ/1 ml 0
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/250ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/250 ml 0 0
07. jaanuar 2022 Värska Vesi AS Mineraalveetsehh (joogivesi) katastri nr 11196 Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l 34 200
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Hägusus (FAU) FAU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.48 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 328 2500
Mangaan µg/l 0.12 50
15. detsember 2021 Värska Vesi AS Mineraalveetsehh (joogivesi) katastri nr 11196 Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Kolooniate arv 37°C PMÜ/1 ml 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
09. september 2021 Värska Vesi AS Mineraalveetsehh (joogivesi) katastri nr 11196 Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Kolooniate arv 37°C PMÜ/1 ml 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Magneesium mg/l 12.4
Tsink mg/l <0.02
02. juuni 2021 Värska Vesi AS Mineraalveetsehh (joogivesi) katastri nr 11196 Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml <4 100
Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
Raud µg/l <20 200
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <10 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 297 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid (villitavas vees) PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/100 ml 0 0
Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/100 ml 0 0