TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Värska Vesi veevillimise tsehhi veevärk (joogivesi) kat nr11196
Aadressid
  • Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Värska Originaal AS
Aadress
Pikk tn 41, 64001 Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Telefon
+372 7964770
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
238 proovivõttu (lehekülg 1/24)
15. november 2023 kraan villimisruumis, enne karboniseerimist Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l 27 200
Elektrijuhtivus μS/cm 286 2500
Hägusus (FAU) FAU <1
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
pH pH ühik 7.38 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
14. november 2023 kraan villimisruumis, enne karboniseerimist Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Escherichia coli (villitavas vees, Colilert) MPN/250 ml 0 0
Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Nikkel µg/l <2 20
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Naatrium mg/l 3.2 200
Plii µg/l <0.3 10
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 286 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 2
Sulfaat mg/l 6 250
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Vask mg/l <0.002 2.0
Mangaan µg/l <3 50
Nitraat mg/l 0.53 50
Raud µg/l <12 200
Boor mg/l 0.01 1.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
14. november 2023 kraan villimisruumis, enne karboniseerimist Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Pseudomonas aeruginosa (mineraalvesi) PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C juures (mineraalvesi) PMÜ/1 ml 14 100
Kolooniate arv 37 °C juures (mineraalvesi) PMÜ/1 ml 0
Coli-laadsed bakterid (mineraalvesi) PMÜ/250 ml 0 0
Escherichia coli (mineraalvees) PMÜ/250 ml 0 0
Soole enterokokid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
30. september 2023 kraan villimisruumis, enne karboniseerimist Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Pseudomonas aeruginosa (mineraalvesi) PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C juures (mineraalvesi) PMÜ/1 ml 4 100
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 37 °C juures (mineraalvesi) PMÜ/1 ml 0
Escherichia coli (mineraalvees) PMÜ/250 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (mineraalvesi) PMÜ/250 ml 0 0
27. september 2023 kraan villimisruumis, enne karboniseerimist Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 294 2500
Hägusus (FAU) FAU <1
pH pH ühik 7.32 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <1 50
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Raud µg/l 40 200
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
30. august 2023 Värska Vesi AS Mineraalveetsehh (joogivesi) katastri nr 11196 Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Pseudomonas aeruginosa (mineraalvesi) PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C juures (mineraalvesi) PMÜ/1 ml 12 100
Kolooniate arv 37 °C juures (mineraalvesi) PMÜ/1 ml 0
Coli-laadsed bakterid (mineraalvesi) PMÜ/250 ml 0 0
Escherichia coli (mineraalvees) PMÜ/250 ml 0 0
Soole enterokokid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
30. august 2023 Värska Vesi AS Mineraalveetsehh (joogivesi) katastri nr 11196 Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 294 2500
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (FAU) FAU <1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Raud µg/l 34 200
pH pH ühik 7.27 6.5 kuni 9.5
Mangaan (mineraalvesi) mg/l <0.001 0.5
29. juuni 2023 Värska Vesi AS Mineraalveetsehh (joogivesi) katastri nr 11196 Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 290 2500
Hägusus (FAU) FAU <1
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
pH pH ühik 7.36 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 42 200
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Mangaan (mineraalvesi) mg/l <0.001 0.5
29. juuni 2023 Värska Vesi AS Mineraalveetsehh (joogivesi) katastri nr 11196 Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Kolooniate arv 22 °C juures (mineraalvesi) PMÜ/1 ml 0 100
Kolooniate arv 37 °C juures (mineraalvesi) PMÜ/1 ml 0
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Pseudomonas aeruginosa (mineraalvesi) PMÜ/250 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (mineraalvesi) PMÜ/250 ml 0 0
Escherichia coli (mineraalvees) PMÜ/250 ml 0 0
25. mai 2023 Värska Vesi AS Mineraalveetsehh (joogivesi) katastri nr 11196 Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 333 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.39 6.5 kuni 9.5
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Hägusus (FAU) FAU <1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Raud µg/l 40 200
Mangaan µg/l <0.07 50