TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Värska Vesi veevillimise tsehhi veevärk (joogivesi) kat nr11196
Aadressid
  • Pikk tn 41, 64001 Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Värska Originaal AS
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
244 proovivõttu (lehekülg 1/25)
26. juuni 2024 kraan villimisruumis, enne karboniseerimist Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Raud µg/l 47 200
pH pH ühik 7.28 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 295 2500
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Maitse (pallides) pall 0
Lõhn (pallides) pall 0
Hägusus (FAU) FAU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Mangaan µg/l <1 50
20. juuni 2024 kraan villimisruumis, enne karboniseerimist Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Pseudomonas aeruginosa (mineraalvesi) PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 37 °C juures (mineraalvesi) PMÜ/1 ml 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13. veebruar 2024 kraan villimisruumis, enne karboniseerimist Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 12 ebaloomulike muutusteta
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Soole enterokokid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
13. veebruar 2024 kraan villimisruumis, enne karboniseerimist Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 254 2500
pH pH ühik 7.41 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Maitse (pallides) pall 0
Lõhn (pallides) pall 0
Hägusus (FAU) FAU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l 42 200
Mangaan µg/l <1 50
14. detsember 2023 kraan villimisruumis, enne karboniseerimist Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 21 ebaloomulike muutusteta
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
14. detsember 2023 kraan villimisruumis, enne karboniseerimist Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 286 2500
pH pH ühik 7.41 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Maitse (pallides) pall 0
Lõhn (pallides) pall 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l 40 200
Hägusus (FAU) FAU <1
Mangaan µg/l <1 50
15. november 2023 kraan villimisruumis, enne karboniseerimist Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l 27 200
Elektrijuhtivus μS/cm 286 2500
Hägusus (FAU) FAU <1
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
pH pH ühik 7.38 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
14. november 2023 kraan villimisruumis, enne karboniseerimist Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Escherichia coli (villitavas vees, Colilert) MPN/250 ml 0 0
Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Nikkel µg/l <2 20
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Naatrium mg/l 3.2 200
Plii µg/l <0.3 10
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 286 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 2
Sulfaat mg/l 6 250
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Vask mg/l <0.002 2.0
Mangaan µg/l <3 50
Nitraat mg/l 0.53 50
Raud µg/l <12 200
Boor mg/l 0.01 1.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
14. november 2023 kraan villimisruumis, enne karboniseerimist Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Pseudomonas aeruginosa (mineraalvesi) PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C (mineraalvesi) PMÜ/1 ml 14 100
Kolooniate arv 37 °C juures (mineraalvesi) PMÜ/1 ml 0
Coli-laadsed bakterid (mineraalvesi) PMÜ/250 ml 0 0
Escherichia coli (mineraalvees) PMÜ/250 ml 0 0
Soole enterokokid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
30. september 2023 kraan villimisruumis, enne karboniseerimist Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Pseudomonas aeruginosa (mineraalvesi) PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C (mineraalvesi) PMÜ/1 ml 4 100
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 37 °C juures (mineraalvesi) PMÜ/1 ml 0
Escherichia coli (mineraalvees) PMÜ/250 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (mineraalvesi) PMÜ/250 ml 0 0