TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Värska Vesi veevillimise tsehhi veevärk (joogivesi)
Aadressid
  • Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Värska Originaal AS
Aadress
Pikk tn 41, 64001 Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Telefon
+372 7964770
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
221 proovivõttu (lehekülg 1/23)
19. oktoober 2022 Värska Vesi AS Mineraalveetsehh (joogivesi) katastri nr 11196 Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 37°C PMÜ/1 ml 0
Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Enterokokid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
19. oktoober 2022 Värska Vesi AS Mineraalveetsehh (joogivesi) katastri nr 11196 Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 307 2500
pH pH ühik 7.37 6.5 kuni 9.5
Maitse (pallides) pall 0
Lõhn (pallides) pall 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l 151 200
Mangaan µg/l <0.07 50
08. september 2022 Värska Vesi AS Mineraalveetsehh (joogivesi) katastri nr 11196 Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l <0.02 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 349 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt <5
Raud µg/l <0.02 200
Mangaan µg/l <10 50
08. september 2022 Värska Vesi AS Mineraalveetsehh (joogivesi) katastri nr 11196 Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Enterokokid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 7 100
Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
09. august 2022 Värska Vesi AS Mineraalveetsehh (joogivesi) katastri nr 11196 Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Enterokokid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
09. august 2022 Värska Vesi AS Mineraalveetsehh (joogivesi) katastri nr 11196 Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l 21 200
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Hägusus (FAU) FAU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 320 2500
pH pH ühik 7.98 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Mangaan µg/l <=0.07 50
08. juuni 2022 Värska Vesi AS Mineraalveetsehh (joogivesi) katastri nr 11196 Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Arseen µg/l 0.099 10
Boor mg/l <0.002 1.0
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Tsüaniid µg/l 3 50
Fluoriid mg/l 0.18 1.5
Kloriid mg/l 0.95 250
Nitraat mg/l 0.39 50
Sulfaat mg/l 5.7 250
Alumiinium µg/l <50 200
Antimon µg/l <0.05 5.0
Kaadmium µg/l <0.002 5.0
Kroom µg/l <0.5 50
Nikkel µg/l <0.1 20
Plii µg/l <0.1 10
Seleen µg/l <0.05 10
Vask mg/l <1 2.0
Elavhõbe µg/l <0.005 1.0
Benseen µg/l <0.06 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.06 3.0
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l <0.001
Pestitsiidide summa µg/l Ei leitud 0.50
PAH-d summa μg/l Ei leitud 0.1
Benso(g,h,i)perüleen μg/l <0.002
Benso(k)fluoranteen μg/l <0.002
10. mai 2022 Värska Vesi AS Mineraalveetsehh (joogivesi) katastri nr 11196 Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 287 2500
pH pH ühik 6.82 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Hägusus (FAU) FAU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l 64 200
Mangaan µg/l 1.60 50
10. mai 2022 Värska Vesi AS Mineraalveetsehh (joogivesi) katastri nr 11196 Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Enterokokid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
06. aprill 2022 Värska Vesi AS Mineraalveetsehh (joogivesi) katastri nr 11196 Pikk tn 41, Värska alevik, Setomaa vald, Võru maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 16 ebaloomulike muutusteta
Kolooniate arv 37°C PMÜ/1 ml 0
Enterokokid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Escherichia coli (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0