TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Viljandi valla lasteaed "Päikesekiir" Puiatu õppekoha veevärk
Aadressid
  • Kooli tee 5/1, Puiatu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Viljandi valla lasteaed Päikesekiir
Aadress
Kannikmäe tee 18, 71023 Päri küla, Viljandi vald, Viljandi maakond
Telefon
4398325
Veebiaadress
E-post
Riina Jüris <riina.jyris@viljandivald.ee>
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
23 proovivõttu (lehekülg 1/3)
22. november 2021 Puiatu Lasteaia/Algkooli köögist Puiatu küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 2.8
Hägusus (NTU) NTU 0.6
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 407 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
04. jaanuar 2021 Puiatu Lasteaia/Algkooli köögist Puiatu küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Raud µg/l 61 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
06. oktoober 2020 Puiatu Lasteaia/Algkooli köögist Puiatu küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 9 0
Raud µg/l 808 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 401 2500
pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 8.8
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
12. veebruar 2020 Puiatu Lasteaia/Algkooli köögist Puiatu küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Raud µg/l 62 200
28. jaanuar 2020 Puiatu Lasteaia/Algkooli köögist Puiatu küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Raud µg/l 227 200
20. november 2019 Puiatu Lasteaia/Algkooli köögist Puiatu küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
pH pH ühik 8.3 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 3
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 233 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 288 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
08. november 2018 Puiatu Lasteaia/Algkooli köögist Puiatu küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
16. oktoober 2018 Puiatu Lasteaia/Algkooli köögist Puiatu küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Ammoonium mg/l 0.06 0.50
Raud µg/l 196 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 2.5
pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 386 2500
07. november 2017 Puiatu Lasteaia/Algkooli köögist Puiatu küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Hägusus (NTU) NTU 1.8
Raud µg/l 105 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 402 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
05. september 2017 Puiatu Lasteaia/Algkooli köögist Puiatu küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 315 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0