TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Viljandi valla lasteaed "Päikesekiir" Puiatu õppekoha veevärk
Aadressid
  • Kooli tee 5/1, Puiatu küla, Viljandi vald, Viljandi maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Viljandi valla lasteaed Päikesekiir
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
26 proovivõttu (lehekülg 1/3)
09. jaanuar 2024 Puiatu Lasteaia/Algkooli köögist Puiatu küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 1.7
Hägusus (NTU) NTU 0.9
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 384 2500
pH pH ühik 8.4 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 27 ebaloomulike muutusteta
09. jaanuar 2023 Puiatu Lasteaia/Algkooli köögist Puiatu küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 1.7
Hägusus (NTU) NTU 0.9
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 384 2500
pH pH ühik 8.2 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 27 ebaloomulike muutusteta
04. oktoober 2022 Puiatu Lasteaia/Algkooli köögist Puiatu küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta
22. november 2021 Puiatu Lasteaia/Algkooli köögist Puiatu küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 2.8
Hägusus (NTU) NTU 0.6
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 407 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
04. jaanuar 2021 Puiatu Lasteaia/Algkooli köögist Puiatu küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Raud µg/l 61 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
06. oktoober 2020 Puiatu Lasteaia/Algkooli köögist Puiatu küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 9 0
Raud µg/l 808 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 401 2500
pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 8.8
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
12. veebruar 2020 Puiatu Lasteaia/Algkooli köögist Puiatu küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Raud µg/l 62 200
28. jaanuar 2020 Puiatu Lasteaia/Algkooli köögist Puiatu küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Raud µg/l 227 200
20. november 2019 Puiatu Lasteaia/Algkooli köögist Puiatu küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
pH pH ühik 8.3 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 3
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 233 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 288 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
08. november 2018 Puiatu Lasteaia/Algkooli köögist Puiatu küla, Pärsti vald, Viljandi maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0