TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Verska Mineraalvee OÜ joogivee ühisveevärk
Aadressid
  • 18179 Värska sanatooriumi tee, Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
VERSKA MINERAALVEE OÜ
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
17 proovivõttu (lehekülg 1/2)
23. mai 2023 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Raud µg/l 99 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.03 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 584 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.8
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Mangaan µg/l 11 50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 35 ebaloomulike muutusteta
28. juuli 2022 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 2500 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l 16 50
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
05. mai 2022 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 12 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 504 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 1.7
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 179 200
Mangaan µg/l 88 50
11. mai 2021 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l 0.18 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 845 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 97 200
Mangaan µg/l 19 50
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
05. mai 2021 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Salmonella (1l) 1 l Ei leitud
Sulfitredutseerivad anaeroobid eostega PMÜ/50 ml 0 0
Fekaalsed streptokokid PMÜ/100 ml 0
19. mai 2020 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 441 2500
Hägusus (NTU) NTU 12
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5
Mangaan µg/l 51 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Raud µg/l 1010 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13. juuni 2018 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 581 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Mangaan µg/l 24 50
Raud µg/l <20 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
04. mai 2016 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 474 2500
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 273 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
27. mai 2015 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Plii µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
Kroom µg/l <0.1 50
Vask mg/l 0.01 2.0
Seleen µg/l <1 10
Nikkel µg/l <0.3 20
Arseen µg/l <0.1 10
Baarium mg/l 1.58
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
26. märts 2015 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0