TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Verska Mineraalvee OÜ joogivee ühisveevärk
Aadressid
  • 18179 Värska sanatooriumi tee, Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
VERSKA MINERAALVEE OÜ
Aadress
Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond, 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Telefon
+372 5037616
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
17 proovivõttu (lehekülg 1/2)
23. mai 2023 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Raud µg/l 99 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.03 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 584 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.8
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Mangaan µg/l 11 50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 35 ebaloomulike muutusteta
28. juuli 2022 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 2500 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l 16 50
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
05. mai 2022 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 12 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 504 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 1.7
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 179 200
Mangaan µg/l 88 50
11. mai 2021 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l 0.18 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 845 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 97 200
Mangaan µg/l 19 50
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
05. mai 2021 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
Kolooniate arv 37 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 20
Pseudomonas aeruginosa (villitavas vees) PMÜ/250 ml 0 0
Salmonella (1l) 1 l Ei leitud
Sulfitredutseerivad anaeroobid eostega PMÜ/50 ml 0 0
Fekaalsed streptokokid PMÜ/100 ml 0
19. mai 2020 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 441 2500
Hägusus (NTU) NTU 12
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5
Mangaan µg/l 51 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Raud µg/l 1010 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13. juuni 2018 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 581 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Mangaan µg/l 24 50
Raud µg/l <20 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
04. mai 2016 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 474 2500
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 273 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
27. mai 2015 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Plii µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
Kroom µg/l <0.1 50
Vask mg/l 0.01 2.0
Seleen µg/l <1 10
Nikkel µg/l <0.3 20
Arseen µg/l <0.1 10
Baarium mg/l 1.58
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
26. märts 2015 joogivesi / tarbevesi (Sanatooriumi kaev) 64001 Väike-Rõsna küla, Setomaa vald, Võru maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0