TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Luua küla veevärk
Aadressid
  • Luua küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
21 proovivõttu (lehekülg 1/3)
08. november 2023 Luua Metsanduskooli söökla Luua küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 650 2500
Hägusus (NTU) NTU 0.98
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l 45 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 43 ebaloomulike muutusteta
20. aprill 2022 Luua Metsanduskooli söökla Luua küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 38 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 470 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l <10 50
26. aprill 2021 Luua Metsanduskooli söökla Luua küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 565 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
15. aprill 2020 Luua Metsanduskooli pumbamaja peale filtrit Luua küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 15 50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 596 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <20 200
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
28. mai 2019 Luua Metsanduskooli õppehoone Luua küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Nitraat mg/l 2.1 50
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 584 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Nitrit mg/l 0.003 0.5
Mangaan µg/l <10 50
Fluoriid mg/l 0.6 1.5
Naatrium mg/l 5.8 200
Kloriid mg/l 7.3 250
Sulfaat mg/l 34 250
Raud µg/l 34 200
Boor mg/l <0.1 1.0
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Alumiinium µg/l <10 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
28. mai 2019 Luua Metsanduskooli õppehoone Luua küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Vask mg/l 0.004 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l 0.3 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.1 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1 20
Seleen µg/l <1 10
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tsüaniid µg/l <3 50
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
25. aprill 2019 Luua Metsanduskooli söökla Luua küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 56 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 588 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
18. aprill 2018 Luua Metsanduskooli söökla Luua küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l 11 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Üldkaredus (mmol) mmol/l 3.6
Raud µg/l 169 200
Elektrijuhtivus μS/cm 560 2500
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 2
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
20. juuni 2017 Luua Metsanduskooli söökla Luua küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Raud µg/l 171 200
18. aprill 2017 Luua Metsanduskooli söökla Luua küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Hägusus (NTU) NTU 5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l 400 200
Mangaan µg/l 44 50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 653 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5