TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kääpa küla veevärk
Aadressid
  • Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
17 proovivõttu (lehekülg 1/2)
16. august 2023 Kääpa Lasteaed
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 509 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 100 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
20. juuli 2022 Teenuskeskus Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 494 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste <2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
20. juuli 2022 Teenuskeskus Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 494 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON <2
maitseläve indeks TFN <2
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
07. juuli 2021 Teenuskeskus Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 417 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 1.8
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
08. juuli 2020 Teenuskeskus Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 454 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 10
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 63 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU <1
17. juuli 2019 Teenuskeskus Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Raud µg/l 47 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 437 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
05. märts 2019 Peale veepuhastusseadmeid Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 488 2500
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 5.4
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
11. veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 63 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
11. veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Alumiinium µg/l 26 200
Boor mg/l 0.089 1.0
Antimon µg/l 0.9 5.0
Magneesium mg/l 28.7
Kaltsium mg/l 58
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Ühealuselised fenoolid µg/l <0.5
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Naatrium mg/l 13.6 200
Kaalium mg/l 6
Nikkel µg/l <1 20
Seleen µg/l <1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Fluoriid mg/l 0.26 1.5
Mangaan µg/l 8.9 50
Vask mg/l <1 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Vesinikkarbonaadid (mg/l) mg/l 329.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Kuivjääk mg/l 258
Nitraat mg/l <0.45 50
Hägusus (NTU) NTU 3.7
Raud µg/l 280 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Ammoonium mg/l 0.32 0.50
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 4.5
Leelisus (mg-ekv/l) mg-ekv/l 5.4
Kloriid mg/l <3 250
Elektrijuhtivus μS/cm 505 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l <3 250
Arseen µg/l 0.9 10
Plii µg/l <0.1 10
Baarium mg/l 0.318
Kroom µg/l <0.2 50
18. juuli 2018 Teenuskeskus Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 476 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 5.6
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 12 ebaloomulike muutusteta