TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kääpa küla veevärk
Aadressid
  • Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
14 proovivõttu (lehekülg 1/2)
07. juuli 2021 Saare Teenuskeskus Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 417 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 1.8
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
08. juuli 2020 Saare Teenuskeskus Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 454 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 10
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 63 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU <1
17. juuli 2019 Saare Teenuskeskus Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Raud µg/l 47 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 437 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
05. märts 2019 Peale veepuhastusseadmeid Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 488 2500
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 5.4
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
11. veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 63 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
11. veebruar 2019 Kääpa küla, Sooja kinnistu uus puurkaev trassi minev vesi Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Alumiinium µg/l 26.0 200
Boor mg/l 0.089 1.0
Antimon µg/l 0.9 5.0
Magneesium mg/l 28.7
Kaltsium mg/l 58.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Ühealuselised fenoolid µg/l <0.5
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Naatrium mg/l 13.6 200
Kaalium mg/l 6.0
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Fluoriid mg/l 0.26 1.5
Mangaan µg/l 8.9 50
Vask mg/l <1.0 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Vesinikkarbonaadid (mg/l) mg/l 329.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 4
Kuivjääk mg/l 258
Nitraat mg/l <0.45 50
Hägusus (NTU) NTU 3.7
Raud µg/l 280 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Ammoonium mg/l 0.32 0.50
Nitrit mg/l <0.010 0.5
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 4.5
Leelisus (mg-ekv/l) mg-ekv/l 5.4
Kloriid mg/l <3 250
Elektrijuhtivus μS/cm 505 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l <3 250
Arseen µg/l 0.9 10
Plii µg/l <0.1 10
Baarium mg/l 0.318
Kroom µg/l <0.2 50
18. juuli 2018 Saare Teenuskeskus Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 476 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 5.6
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 12 ebaloomulike muutusteta
06. juuli 2017 Saare Teenuskeskus Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l <20 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 452 2500
03. mai 2016 Saare Teenuskeskus Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Naatrium mg/l 10.5 200
Mangaan µg/l <10 50
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 5.0
Sulfaat mg/l 2.5 250
Kloriid mg/l 1.6 250
Fluoriid mg/l 0.7 1.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 453 2500
Boor mg/l <0.1 1.0
Nitraat mg/l 1.6 50
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Alumiinium µg/l <10 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l <20 200
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
03. mai 2016 Saare Teenuskeskus Kääpa küla, Mustvee vald, Jõgeva maakond
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l <0.2 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 4.9 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Vask mg/l 0.03 2.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50