TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Võisiku küla veevärk
Aadressid
  • Võisiku küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Põltsamaa Vesi OÜ
Aadress
Pärna tn 1, 48105 Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 7762260
Veebiaadress
http://www.poltsamaavh.ee/
E-post
info@poltsamaavh.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
19 proovivõttu (lehekülg 1/2)
11. oktoober 2021 Võisiku tee 9 Võisiku tee 9, Võisiku küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 459 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
05. oktoober 2020 Võisiku tee 9 Võisiku tee 9, Võisiku küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 690 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
18. veebruar 2020 Võisiku küla pumbamaja peale veepuhastusseadet Võisiku küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
23. oktoober 2019 Võisiku tee 9 Võisiku tee 9, Võisiku küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 541 2500
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
09. oktoober 2018 Võisiku tee 9 Võisiku tee 9, Võisiku küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 31 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 624 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
05. detsember 2017 Võisiku küla pumbamaja peale veepuhastusseadet Võisiku küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Raud µg/l 87 200
Mangaan µg/l 6.3 50
Fluoriid mg/l 0.05 1.5
04. oktoober 2017 Võisiku Kodu köök Võisiku küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 545 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 1.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 131 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 3.1 1.5
30. märts 2017 Võisiku Kodu köök Võisiku küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 3.2 1.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
04. oktoober 2016 Võisiku Kodu köök Võisiku küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Nitrit mg/l 0.004 0.5
Fluoriid mg/l 2.9 1.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU 2.8
Elektrijuhtivus μS/cm 558 2500
Ammoonium mg/l 0.04 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 8.3 6.5 kuni 9.5
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 45 250
Sulfaat mg/l 55 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.7 5.0
Raud µg/l 173 200
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l 0.8 1.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Naatrium mg/l 110 200
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
04. oktoober 2016 Võisiku Kodu köök Võisiku küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l <0.2 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l <0.1 10
Kroom µg/l <0.4 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Mangaan µg/l 6 50
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
Vask mg/l <0.01 2.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50