TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Lustivere asula veevärk
Aadressid
  • Lustivere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Põltsamaa Vesi OÜ
Aadress
Pärna tn 1, 48105 Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 7762260
Veebiaadress
http://www.poltsamaavh.ee/
E-post
info@poltsamaavh.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
26 proovivõttu (lehekülg 1/3)
06. september 2022 Lustivere Põhikooli köök Lustivere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Nitraat mg/l 15 50
Sulfaat mg/l 43 250
Elektrijuhtivus μS/cm 595 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.7 5.0
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Nitrit mg/l 0.050 0.5
05. august 2022 puurkaevust tulev trassi minev vesi Lustivere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 596 2500
pH pH ühik 7.0 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Nitrit mg/l 0.03 0.5
Nitraat mg/l 19 50
Sulfaat mg/l 37 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 3.4 5.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 13 ebaloomulike muutusteta
26. aprill 2022 Lustivere Põhikooli köök Lustivere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 650 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
18. jaanuar 2022 Põltsamaa valla lasteaed Lustivere õppekoht, Kooli tee 6 Kooli tee 6, 48032 Lustivere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
21. detsember 2021 Lustivere Hooldekodu Lustivere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 120 ebaloomulike muutusteta
02. august 2021 Kalda tee 14, Lustivere küla Kalda tee 14, Lustivere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26. juuli 2021 Kalda tee 14, Lustivere küla Kalda tee 14, Lustivere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 7 0
06. aprill 2021 Lustivere Põhikooli köök Lustivere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 524 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26. mai 2020 Lustivere Põhikooli köök Lustivere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Raud µg/l <20 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 482 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
16. aprill 2019 Lustivere Põhikooli köök Lustivere küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 538 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 9 100
Raud µg/l <20 200