TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Pisisaare keskasula veevärk
Aadressid
  • Pisisaare küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Põltsamaa Vesi OÜ
Aadress
Pärna tn 1, 48105 Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 7762260
Veebiaadress
http://www.poltsamaavh.ee/
E-post
info@poltsamaavh.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
26. aprill 2022 Pisisaare Algkool köök Pisisaare küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 718 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
06. aprill 2021 Pisisaare Algkool köök Pisisaare küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 676 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
01. juuli 2020 Pisisaare Algkool köök Pisisaare küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 661 2500
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16. aprill 2019 Pisisaare Algkool köök Pisisaare küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 608 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <20 200
Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
04. aprill 2018 Pisisaare Algkool köök Pisisaare küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l <20 200
Elektrijuhtivus μS/cm 553 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
18. aprill 2017 Pisisaare Algkool köök Pisisaare küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 632 2500
20. aprill 2016 Pisisaare Algkool köök Pisisaare küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
Raud µg/l <20 200
Boor mg/l <0.1 1.0
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Alumiinium µg/l <10 200
Mangaan µg/l <10 50
Sulfaat mg/l 65 250
Kloriid mg/l 10 250
Nitraat mg/l 3.2 50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Naatrium mg/l 4.6 200
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 583 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
20. aprill 2016 Pisisaare Algkool köök Pisisaare küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Kroom µg/l <0.4 50
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Nikkel µg/l <1.0 20
Vask mg/l <0.01 2.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.2 10
Seleen µg/l <1.0 10
Plii µg/l 0.3 10
Kaadmium µg/l <0.05 5.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
21. aprill 2015 Pisisaare Algkool köök Pisisaare küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 619 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
07. aprill 2015 Pisisaare Algkool köök Pisisaare küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 691 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5