TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Vägari küla veevärk
Aadressid
  • Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Põltsamaa Vesi OÜ
Aadress
Pärna tn 1, 48105 Põltsamaa linn, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 7762260
Veebiaadress
http://www.poltsamaavh.ee/
E-post
info@poltsamaavh.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
38 proovivõttu (lehekülg 1/4)
26. aprill 2022 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 479 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18. jaanuar 2022 Põltsamaa valla lasteaed Aidu õppekoht, Kooli tee 7, Vägari küla Kooli tee 7, 48222 Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
23. august 2021 Vägari küla pumbamaja, peale filtrit Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Oksüdeeritavus mg/l O2 4.5 5.0
26. juuli 2021 Vägari küla, Vägari tee 18 Vägari tee 18, Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Oksüdeeritavus mg/l O2 14 5.0
06. aprill 2021 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <20 200
Elektrijuhtivus μS/cm 701 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
26. mai 2020 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 377 2500
Raud µg/l <20 200
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
23. aprill 2019 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Raud µg/l 37 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.20 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 559 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C (villitavas vees) PMÜ/ 1ml 0 100
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
26. aprill 2018 Vägari küla pumbajaam enne filtrit Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Oksüdeeritavus mg/l O2 4.2 5.0
26. aprill 2018 Vägari küla pumbamaja, peale filtrit Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Oksüdeeritavus mg/l O2 3.4 5.0
04. aprill 2018 Aidu Lasteaed-Algkool köök (lasteaia majas) Vägari küla, Põltsamaa vald, Jõgeva maakond
Boor mg/l <0.1 1.0
Raud µg/l <20 200
Sulfaat mg/l 21 250
Alumiinium µg/l <10 200
Mangaan µg/l 36 50
Nitraat mg/l 21 50
Naatrium mg/l 4.2 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 5.4 5.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 133 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Kloriid mg/l 9.9 250
Nitrit mg/l 0.2 0.5
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Elektrijuhtivus μS/cm 424 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1