TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Puhja aleviku Kellani ühisveevärk
Aadressid
  • Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
15. märts 2022 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
02. märts 2021 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 464 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
23. aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 20 200
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 412 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
05. märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond
Naatrium mg/l 1.9 200
Sulfaat mg/l 7.3 250
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 492 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Boor mg/l <0.1 1.0
Alumiinium µg/l <10 200
Nitraat mg/l 3.9 50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Kloriid mg/l 7.0 250
05. märts 2019 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Vask mg/l 0.013 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l 0.2 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.3 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l <1.0 10
Tsüaniid µg/l <3 50
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l 4 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
22. märts 2018 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.7
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 411 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <20 200
24. august 2017 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
08. märts 2017 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 314 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
06. juuli 2016 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
09. märts 2016 Puhja Tankla Hommiku tn 1b, Puhja alevik, Elva vald, Tartu maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 439 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0