TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Uderna Hooldekodu ühisveevärk
Aadressid
  • Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA Uderna Hooldekodu
Aadress
Uderna mõis, 61016 Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Telefon
+372 7349918
Veebiaadress
E-post
udernahk@hot.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
15. detsember 2021 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 533 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
14. detsember 2020 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 566 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 20 200
Mangaan µg/l 14 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17. september 2019 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 43 200
Mangaan µg/l 27 50
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l 0.13 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 560 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18. oktoober 2018 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l 17 50
Naatrium mg/l 8.0 200
19. juuni 2018 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 550 2500
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 17 50
07. juuni 2017 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 456 2500
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 19 50
05. juuni 2017 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 19 50
08. juuni 2016 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 549 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
28. märts 2016 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l 78 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
16. juuni 2015 Uderna Hooldekodu köök Uderna küla, Elva vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 576 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1