TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Äksi küla ühisveevärk
Aadressid
  • Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
23 proovivõttu (lehekülg 1/3)
07. detsember 2023 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Kloridasoon-desfenüül µg/l 0.13 0.1
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Nitrit mg/l <0.01 0.5
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Tsüaniid µg/l <3 50
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Fluoriid mg/l 0.73 1.5
Kloriid mg/l 23 250
Nitraat mg/l 0.21 50
Sulfaat mg/l 74 250
Alumiinium µg/l <50 200
Antimon µg/l <0.05 10.0
Arseen µg/l 0.18 10
Boor mg/l 0.051 1.5
Kaadmium µg/l <0.01 5.0
Kroom µg/l <0.05 50
Mangaan µg/l <10 50
Naatrium mg/l 7 200
Nikkel µg/l 0.33 20
Plii µg/l 0.38 10
Raud µg/l <20 200
Seleen µg/l <0.05 20
Vask mg/l 0.0047 2.0
Elavhõbe µg/l <0.005 1.0
Benseen µg/l <0.06 1.0
Bromodiklorometaan μg/l <0.1
Dibromoklorometaan μg/l <0.1
1,2-dikloroetaan µg/l <0.06 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Tribromometaan (Bromoform) µg/l <0.1
Antratseen μg/l <0.002
Atsenafteen μg/l <0.002
Atsenaftüleen μg/l <0.002
Benso(a)antratseen μg/l <0.002
Benso(a)püreen µg/l <0.002 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l <0.002
Benso(g,h,i)perüleen μg/l <0.002
Benso(k)fluoranteen μg/l <0.002
Dibenso(a,h)antratseen μg/l <0.002
Fenantreen μg/l <0.002
Fluoranteen μg/l <0.002
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l <0.002
Krüseen μg/l <0.002
Naftaleen μg/l <0.002
Püreen μg/l <0.002
2,4-D µg/l <0.05 0.1
Ametrüün µg/l <0.01 0.1
Amidosulfuroon µg/l <0.01 0.1
Atseetamipriid µg/l <0.001 0.1
Bentasoon µg/l <0.02 0.1
Desetüül-atrasiin μg/l <0.004 0.1
Diflubensuroon µg/l <0.01 0.1
Diflufenikaan µg/l <0.01 0.1
Diklorofoss μg/l <0.003 0.1
Dikloroprop-P µg/l <0.02 0.1
Dimeteenamiid-P µg/l <0.005 0.1
Dimetoaat µg/l <0.003 0.1
Dimoksüstrobiin µg/l <0.001 0.1
Diuroon µg/l <0.01 0.1
Ethopropos µg/l <0.01 0.1
Etofeenproks µg/l <0.005 0.1
Fenpropidiin µg/l <0.003 0.1
Fenpüroksimaat µg/l <0.01 0.1
Fluroksüpüür µg/l <0.02 0.1
Imidaklopriid μg/l <0.01 0.1
Isoproturoon µg/l <0.001 0.1
Kinoksüfeen μg/l <0.002 0.1
Kloormekvaat kloriid µg/l <0.002 0.1
Klopüraliid µg/l <0.02 0.1
Kloridasoon µg/l <0.005 0.1
Kloroksuroon µg/l <0.001 0.1
Klorotoluroon μg/l <0.001 0.1
Klotianidiin μg/l <0.005 0.1
Linuroon μg/l <0.005 0.1
Malatioon µg/l <0.005 0.1
MCPA µg/l <0.02 0.1
Mepikvaat kloriid µg/l <0.002 0.1
Metabenstiasuroon μg/l <0.001 0.1
Metasakloor µg/l <0.002 0.1
Metiokarb µg/l <0.002 0.1
Metobromuroon μg/l <0.01 0.1
Metoksuroon µg/l <0.001 0.1
Monolinuroon μg/l <0.005 0.1
Napropamiid µg/l <0.001 0.1
Nikosulfuroon µg/l <0.005 0.1
Ometoaat µg/l <0.001 0.1
Pinoksadeen µg/l <0.005 0.1
Propakvisafop μg/l <0.005 0.1
Propamokarb-hüdrokloriid µg/l <0.001 0.1
Propikonasool µg/l <0.005 0.1
Püridabeen µg/l <0.005 0.1
Simasiin µg/l <0.003 0.1
Spiroksamiin µg/l <0.003 0.1
Tebukonasool µg/l <0.002 0.1
Teflubensuroon µg/l <0.003 0.1
Terbutriin μg/l <0.005 0.1
Tiaklopriid μg/l <0.001 0.1
Tiametoksaam µg/l <0.003 0.1
Triadimenool µg/l <0.005 0.1
Tritosulfuroon µg/l <0.01 0.1
Tsübutriin μg/l <0.001 0.1
Pestitsiidide summa µg/l 0.13 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l 0.033 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 670 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 <1 5.0
Dikamba µg/l <5 0.1
14. juuni 2022 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 580 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
01. juuni 2021 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 518 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 16 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU 1.3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
09. juuni 2020 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 580 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
17. juuni 2019 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 329 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
20. juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Alumiinium µg/l <10 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 578 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
20. juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l 0.2 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.2 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1 20
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
08. juuni 2017 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 485 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l <20 200
17. mai 2017 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26. aprill 2017 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0