TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Äksi küla ühisveevärk
Aadressid
  • Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Veebiaadress
www.evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
23 proovivõttu (lehekülg 1/3)
07. detsember 2023 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Kloridasoon-desfenüül µg/l 0.13 0.1
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Nitrit mg/l <0.01 0.5
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Tsüaniid µg/l <3 50
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Fluoriid mg/l 0.73 1.5
Kloriid mg/l 23 250
Nitraat mg/l 0.21 50
Sulfaat mg/l 74 250
Alumiinium µg/l <50 200
Antimon µg/l <0.05 10.0
Arseen µg/l 0.18 10
Boor mg/l 0.051 1.5
Kaadmium µg/l <0.01 5.0
Kroom µg/l <0.05 50
Mangaan µg/l <10 50
Naatrium mg/l 7 200
Nikkel µg/l 0.33 20
Plii µg/l 0.38 10
Raud µg/l <20 200
Seleen µg/l <0.05 20
Vask mg/l 0.0047 2.0
Elavhõbe µg/l <0.005 1.0
Benseen µg/l <0.06 1.0
Bromodiklorometaan μg/l <0.1
Dibromoklorometaan μg/l <0.1
1,2-dikloroetaan µg/l <0.06 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Tribromometaan (Bromoform) µg/l <0.1
Antratseen μg/l <0.002
Atsenafteen μg/l <0.002
Atsenaftüleen μg/l <0.002
Benso(a)antratseen μg/l <0.002
Benso(a)püreen µg/l <0.002 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l <0.002
Benso(g,h,i)perüleen μg/l <0.002
Benso(k)fluoranteen μg/l <0.002
Dibenso(a,h)antratseen μg/l <0.002
Fenantreen μg/l <0.002
Fluoranteen μg/l <0.002
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l <0.002
Krüseen μg/l <0.002
Naftaleen μg/l <0.002
Püreen μg/l <0.002
2,4-D µg/l <0.05 0.1
Ametrüün µg/l <0.01 0.1
Amidosulfuroon µg/l <0.01 0.1
Atseetamipriid µg/l <0.001 0.1
Bentasoon µg/l <0.02 0.1
Desetüül-atrasiin μg/l <0.004 0.1
Diflubensuroon µg/l <0.01 0.1
Diflufenikaan µg/l <0.01 0.1
Diklorofoss μg/l <0.003 0.1
Dikloroprop-P µg/l <0.02 0.1
Dimeteenamiid-P µg/l <0.005 0.1
Dimetoaat µg/l <0.003 0.1
Dimoksüstrobiin µg/l <0.001 0.1
Diuroon µg/l <0.01 0.1
Ethopropos µg/l <0.01 0.1
Etofeenproks µg/l <0.005 0.1
Fenpropidiin µg/l <0.003 0.1
Fenpüroksimaat µg/l <0.01 0.1
Fluroksüpüür µg/l <0.02 0.1
Imidaklopriid μg/l <0.01 0.1
Isoproturoon µg/l <0.001 0.1
Kinoksüfeen μg/l <0.002 0.1
Kloormekvaat kloriid µg/l <0.002 0.1
Klopüraliid µg/l <0.02 0.1
Kloridasoon µg/l <0.005 0.1
Kloroksuroon µg/l <0.001 0.1
Klorotoluroon μg/l <0.001 0.1
Klotianidiin μg/l <0.005 0.1
Linuroon μg/l <0.005 0.1
Malatioon µg/l <0.005 0.1
MCPA µg/l <0.02 0.1
Mepikvaat kloriid µg/l <0.002 0.1
Metabenstiasuroon μg/l <0.001 0.1
Metasakloor µg/l <0.002 0.1
Metiokarb µg/l <0.002 0.1
Metobromuroon μg/l <0.01 0.1
Metoksuroon µg/l <0.001 0.1
Monolinuroon μg/l <0.005 0.1
Napropamiid µg/l <0.001 0.1
Nikosulfuroon µg/l <0.005 0.1
Ometoaat µg/l <0.001 0.1
Pinoksadeen µg/l <0.005 0.1
Propakvisafop μg/l <0.005 0.1
Propamokarb-hüdrokloriid µg/l <0.001 0.1
Propikonasool µg/l <0.005 0.1
Püridabeen µg/l <0.005 0.1
Simasiin µg/l <0.003 0.1
Spiroksamiin µg/l <0.003 0.1
Tebukonasool µg/l <0.002 0.1
Teflubensuroon µg/l <0.003 0.1
Terbutriin μg/l <0.005 0.1
Tiaklopriid μg/l <0.001 0.1
Tiametoksaam µg/l <0.003 0.1
Triadimenool µg/l <0.005 0.1
Tritosulfuroon µg/l <0.01 0.1
Tsübutriin μg/l <0.001 0.1
Pestitsiidide summa µg/l 0.13 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l 0.033 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 670 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 <1 5.0
Dikamba µg/l <5 0.1
14. juuni 2022 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 580 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
01. juuni 2021 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 518 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 16 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU 1.3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
09. juuni 2020 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 580 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
17. juuni 2019 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 329 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
20. juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Alumiinium µg/l <10 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 578 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
20. juuni 2018 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l 0.2 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.2 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1 20
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
08. juuni 2017 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 485 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l <20 200
17. mai 2017 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26. aprill 2017 Jääaja Keskus Saadjärve tn 20, Äksi alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0