TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Sojamaa küla ühisveevärk
Aadressid
  • Sojamaa küla, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
19 proovivõttu (lehekülg 1/2)
18. oktoober 2022 Pumbamaja, peale veetöötluse filtrit Sojamaa küla, Tartu vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l 0.19 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 664 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU < 0,5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 19 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste < 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste < 2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt < 5
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 69 200
08. detsember 2021 Sojamaa küla kortermaja Sojamaa küla, Tartu vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 572 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
18. detsember 2020 Sojamaa küla elamu 5 Sojamaa küla, Tartu vald, Tartu maakond
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 576 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
10. detsember 2019 Sojamaa küla elamu 5 Sojamaa küla, Tartu vald, Tartu maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 572 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l <20 200
10. detsember 2018 Sojamaa küla elamu 5 Sojamaa küla, Tartu vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 573 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
06. detsember 2017 Sojamaa küla elamu 5 Sojamaa küla, Tartu vald, Tartu maakond
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Kloriid mg/l 18 250
Nitraat mg/l <1 50
Fluoriid mg/l 1.5 1.5
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 574 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Naatrium mg/l 15.4 200
Sulfaat mg/l 13 250
Alumiinium µg/l <10 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Boor mg/l 0.6 1.0
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
06. detsember 2017 Sojamaa küla elamu 5 Sojamaa küla, Tartu vald, Tartu maakond
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.2 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l 1.3 20
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1.0 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Vask mg/l 0.002 2.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
17. mai 2017 Sojamaa küla elamu 5 Sojamaa küla, Tartu vald, Tartu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 32 200
07. detsember 2016 Sojamaa küla elamu 5 Sojamaa küla, Tartu vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 573 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 21 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
09. juuni 2016 Sojamaa küla elamu 5 Sojamaa küla, Tartu vald, Tartu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0