TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Lähte aleviku ühisveevärk
Aadressid
  • Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Veebiaadress
www.evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
21 proovivõttu (lehekülg 1/3)
07. detsember 2023 Lähte aleviku lasteaia köök
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 867 2500
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 15 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Raud µg/l <20 200
13. juuni 2023 Lähte JVP peale mahuteid
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 13 ebaloomulike muutusteta
23. november 2022 Lähte aleviku lasteaia köök
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 874 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
08. detsember 2021 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 773 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <20 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
18. detsember 2020 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 752 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10. detsember 2019 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 710 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
11. detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 32 250
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Naatrium mg/l 8.8 200
Nitrit mg/l 0.02 0.5
Sulfaat mg/l 103 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.7 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 24 50
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l <0.1 1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 747 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
11. detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Kroom µg/l <0.2 50
Antimon µg/l <0.1 5.0
Nikkel µg/l <1 20
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Plii µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Vask mg/l 0.004 2.0
Arseen µg/l 0.4 10
Seleen µg/l <1 10
Tsüaniid µg/l <3 50
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
26. aprill 2018 Lähte Gümnaasium Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 775 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.5 5.0
06. detsember 2017 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 781 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200