TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Lähte aleviku ühisveevärk
Aadressid
  • Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
21 proovivõttu (lehekülg 1/3)
07. detsember 2023 Lähte aleviku lasteaia köök
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 867 2500
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 15 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Raud µg/l <20 200
13. juuni 2023 Lähte JVP peale mahuteid
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 13 ebaloomulike muutusteta
23. november 2022 Lähte aleviku lasteaia köök
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 874 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
08. detsember 2021 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 773 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Raud µg/l <20 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
18. detsember 2020 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 752 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
10. detsember 2019 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 710 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
11. detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 32 250
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Naatrium mg/l 8.8 200
Nitrit mg/l 0.02 0.5
Sulfaat mg/l 103 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.7 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 24 50
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l <0.1 1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 747 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
11. detsember 2018 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Kroom µg/l <0.2 50
Antimon µg/l <0.1 5.0
Nikkel µg/l <1 20
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Plii µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Vask mg/l 0.004 2.0
Arseen µg/l 0.4 10
Seleen µg/l <1 10
Tsüaniid µg/l <3 50
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
26. aprill 2018 Lähte Gümnaasium Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 775 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.5 5.0
06. detsember 2017 Lähte aleviku Lasteaed "Kiisupere" Lähte alevik, Tartu vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 781 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200