TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Erala-Võibla-Kärkna küla ühisveevärk
Aadressid
  • Erala küla, Tartu vald, Tartu maakond
  • Võibla küla, Tartu vald, Tartu maakond
  • Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
32 proovivõttu (lehekülg 1/4)
19. detsember 2023 Kärkna küla kortermaja, Kärkna 2 Erala küla, Tartu vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 326 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 1.5 1.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.02 0.50
13. juuni 2023 Erala JVP peale mahuteid
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 1.5 1.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 29 ebaloomulike muutusteta
23. november 2022 Kärkna küla kortermaja, Kakskärkna korter 5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 313 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 1.4 1.5
Hägusus (NTU) NTU <0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 10 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
08. detsember 2021 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 22 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 291 2500
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 1.4 1.5
18. detsember 2020 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 287 2500
pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 1.2 1.5
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
29. aprill 2020 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Fluoriid mg/l 1.4 1.5
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 272 2500
11. detsember 2019 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Nitraat mg/l <1 50
Fluoriid mg/l 1.3 1.5
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Alumiinium µg/l <10 200
Sulfaat mg/l 5.6 250
Kloriid mg/l 6.3 250
Naatrium mg/l 24 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 226 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Boor mg/l 0.3 1.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11. detsember 2019 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Vask mg/l 0.004 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Plii µg/l 0.2 10
Kroom µg/l <0.2 50
Arseen µg/l 1.6 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1 10
Nikkel µg/l <1 20
Antimon µg/l <0.1 5.0
10. oktoober 2019 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond
Fluoriid mg/l 1 1.5
Elektrijuhtivus μS/cm 295 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
10. detsember 2018 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 280 2500
Raud µg/l <20 200
Fluoriid mg/l 1.4 1.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1