TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Erala-Võibla-Kärkna küla ühisveevärk
Aadressid
  • Erala küla, Tartu vald, Tartu maakond
  • Võibla küla, Tartu vald, Tartu maakond
  • Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Veebiaadress
www.evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
32 proovivõttu (lehekülg 1/4)
19. detsember 2023 Kärkna küla kortermaja, Kärkna 2 Erala küla, Tartu vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 326 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 1.5 1.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.02 0.50
13. juuni 2023 Erala JVP peale mahuteid
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 1.5 1.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 29 ebaloomulike muutusteta
23. november 2022 Kärkna küla kortermaja, Kakskärkna korter 5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 313 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 1.4 1.5
Hägusus (NTU) NTU <0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 10 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
08. detsember 2021 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 22 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 291 2500
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 1.4 1.5
18. detsember 2020 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 287 2500
pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 1.2 1.5
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
29. aprill 2020 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Fluoriid mg/l 1.4 1.5
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 272 2500
11. detsember 2019 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Nitraat mg/l <1 50
Fluoriid mg/l 1.3 1.5
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Alumiinium µg/l <10 200
Sulfaat mg/l 5.6 250
Kloriid mg/l 6.3 250
Naatrium mg/l 24 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 226 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Boor mg/l 0.3 1.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
11. detsember 2019 Kärkna elamu Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Vask mg/l 0.004 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Plii µg/l 0.2 10
Kroom µg/l <0.2 50
Arseen µg/l 1.6 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Seleen µg/l <1 10
Nikkel µg/l <1 20
Antimon µg/l <0.1 5.0
10. oktoober 2019 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond
Fluoriid mg/l 1 1.5
Elektrijuhtivus μS/cm 295 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
10. detsember 2018 Kärkna 2-5 Kärkna küla, Tartu vald, Tartu maakond
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 280 2500
Raud µg/l <20 200
Fluoriid mg/l 1.4 1.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1