TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Mäksa küla ühisveevärk
Aadressid
  • Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
19 proovivõttu (lehekülg 1/2)
17. august 2022 Mäksa kortermaja Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 674 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
01. juuli 2020 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 585 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Mangaan µg/l 42 50
Raud µg/l <20 200
Naatrium mg/l 12 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
23. juuli 2019 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 580 2500
17. juuli 2018 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.8
Mangaan µg/l <10 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 610 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
05. juuli 2017 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 582 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l 17 50
Raud µg/l 44 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
07. juuni 2017 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 13 50
07. juuli 2016 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 588 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l 29 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 200 200
25. aprill 2016 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 13 50
29. juuli 2015 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 22 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 596 2500
18. märts 2015 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 29 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0