TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Mäksa küla ühisveevärk
Aadressid
  • Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Veebiaadress
www.evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
20 proovivõttu (lehekülg 1/2)
20. veebruar 2024 Mäksa küla, Pargi tee 8 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond
Kroom µg/l 0.095 50
Mangaan µg/l <10 50
Naatrium mg/l 22 200
Nikkel µg/l 0.2 20
Nitraat mg/l 0.25 50
Vask mg/l 0.017 2.0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5
Bromodiklorometaan μg/l <0.1
Dibromoklorometaan μg/l <0.1
Tiametoksaam µg/l <0.003 0.1
Triadimenool µg/l <0.005 0.1
Tritosulfuroon µg/l <0.01 0.1
Tsübutriin μg/l <0.001 0.1
PAH-d summa μg/l <0.002 0.1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Alumiinium µg/l <50 200
Ammoonium mg/l 0.051 0.50
Antimon µg/l <0.05 10.0
Arseen µg/l 0.28 10
Benseen µg/l <0.06 1.0
Benso(a)püreen µg/l <0.002 0.010
Boor mg/l 0.03 1.5
Elavhõbe µg/l <0.005 1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 656 2500
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 0.44 1.5
Kaadmium µg/l <0.01 5.0
Kloriid mg/l 3 250
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Oksüdeeritavus mgO2/l 2.8 5.0
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Plii µg/l 0.36 10
Raud µg/l <20 200
Seleen µg/l <0.05 20
Sulfaat mg/l 3.7 250
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <0.1 100
Tsüaniid µg/l <3 50
Antratseen μg/l <0.002
Atsenafteen μg/l <0.002
Atsenaftüleen μg/l <0.002
Benso(a)antratseen μg/l <0.002
Benso(k)fluoranteen μg/l <0.002
Benso(b)fluoranteen μg/l <0.002
Benso(g,h,i)perüleen μg/l <0.002
Dibenso(a,h)antratseen μg/l <0.002
Fenantreen μg/l <0.002
Fluoranteen μg/l <0.002
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l <0.002
Krüseen μg/l <0.002
Naftaleen μg/l <0.002
Püreen μg/l <0.002
Pestitsiidide summa µg/l <0.0037 0.50
2,4-D µg/l <0.05 0.1
Ametrüün µg/l <0.01 0.1
Amidosulfuroon µg/l <0.01 0.1
AMPA µg/l <0.05 0.1
Atseetamipriid µg/l <0.001 0.1
Bentasoon µg/l <0.02 0.1
Desetüül-atrasiin μg/l <0.004 0.1
Diflubensuroon µg/l <0.01 0.1
Diflufenikaan µg/l <0.01 0.1
Diklorofoss μg/l <0.003 0.1
Dikloroprop-P µg/l <0.02 0.1
Dimeteenamiid-P µg/l <0.005 0.1
Dimetoaat µg/l <0.003 0.1
Dimoksüstrobiin µg/l <0.001 0.1
Diuroon µg/l <0.01 0.1
Ethopropos µg/l <0.01 0.1
Etofeenproks µg/l <0.005 0.1
Fenpropidiin µg/l <0.003 0.1
Fenpüroksimaat µg/l <0.01 0.1
Fluroksüpüür µg/l <0.02 0.1
Glüfosaat µg/l <0.05 0.1
Imidaklopriid μg/l <0.01 0.1
Isoprokarb µg/l <0.001 0.1
Isoproturoon µg/l <0.001 0.1
Kinoksüfeen μg/l <0.002 0.1
Kloormekvaat kloriid µg/l <0.002 0.1
Klopüraliid µg/l <0.02 0.1
Kloridasoon µg/l <0.005 0.1
Kloridasoon-desfenüül µg/l <0.04 0.1
Kloroksuroon µg/l <0.001 0.1
Klorotoluroon μg/l <0.001 0.1
Klotianidiin μg/l <0.005 0.1
Linuroon μg/l <0.005 0.1
Malatioon µg/l <0.005 0.1
MCPA µg/l <0.02 0.1
Mepikvaat kloriid µg/l <0.002 0.1
Metabenstiasuroon μg/l <0.001 0.1
Metasakloor µg/l <0.002 0.1
Metiokarb µg/l <0.002 0.1
Metobromuroon μg/l <0.01 0.1
Metoksuroon µg/l <0.001 0.1
Monolinuroon μg/l <0.005 0.1
Napropamiid µg/l <0.001 0.1
Nikosulfuroon µg/l <0.005 0.1
Ometoaat µg/l <0.001 0.1
Pinoksadeen µg/l <0.005 0.1
Propakvisafop μg/l <0.005 0.1
Propamokarb-hüdrokloriid µg/l <0.001 0.1
Püridabeen µg/l <0.005 0.1
Simasiin µg/l <0.003 0.1
Spiroksamiin µg/l <0.003 0.1
Tebukonasool µg/l <0.002 0.1
Teflubensuroon µg/l <0.003 0.1
Terbutriin μg/l <0.005 0.1
Tiaklopriid μg/l <0.001 0.1
17. august 2022 Mäksa kortermaja Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 674 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <10 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
01. juuli 2020 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 585 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Mangaan µg/l 42 50
Raud µg/l <20 200
Naatrium mg/l 12 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
23. juuli 2019 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 580 2500
17. juuli 2018 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.8
Mangaan µg/l <10 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 610 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
05. juuli 2017 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 582 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l 17 50
Raud µg/l 44 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
07. juuni 2017 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 13 50
07. juuli 2016 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 588 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l 29 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 200 200
25. aprill 2016 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 13 50
29. juuli 2015 Mäksa küla Elamu 1-2 Mäksa küla, Kastre vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 22 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 596 2500