TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kaagvere küla ühisveevärk
Aadressid
  • Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
06. oktoober 2022 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 617 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
13. oktoober 2021 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 403 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 2.5
27. oktoober 2020 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 530 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
30. oktoober 2019 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond
Üldkaredus (mmol) mmol/l 3.3
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 462 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
30. oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond
Nitraat mg/l <1 50
Naatrium mg/l 6 200
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Oksüdeeritavus mg/l O2 2 5.0
Mangaan µg/l 11 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Boor mg/l <0.1 1.0
Alumiinium µg/l <10 200
Raud µg/l <20 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Sulfaat mg/l 2.8 250
Kloriid mg/l 6.5 250
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 522 2500
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
30. oktoober 2018 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond
Vask mg/l 0.001 2.0
Antimon µg/l <0.1 5.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l 1.3 10
Plii µg/l <0.1 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1 20
Seleen µg/l <1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
03. oktoober 2017 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 573 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
07. juuni 2017 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 31 200
Naatrium mg/l 6.4 200
Sulfaat mg/l 2.9 250
Kloriid mg/l 9.1 250
Nitraat mg/l <1 50
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Boor mg/l <0.1 1.0
Nitrit mg/l <0.002 0.5
06. oktoober 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 624 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25. aprill 2016 Kaagvere erikool Kaagvere küla, Kastre vald, Tartu maakond
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Boor mg/l <0.1 1.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 556 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Naatrium mg/l 5.6 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 8.6 250
Sulfaat mg/l 3 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Raud µg/l 75 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0