TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Annikoru küla ühisveevärk
Aadressid
  • Annikoru küla, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
20 proovivõttu (lehekülg 1/2)
14. juuni 2023 Annikoru Lasteaed-Kool köök
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 565 2500
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 2 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
08. juuni 2022 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 479 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
01. juuni 2021 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 407 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.6
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
03. juuni 2020 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 403 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
05. juuni 2019 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 6.09
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 379 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
18. oktoober 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
21. juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Raud µg/l <20 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 509 2500
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
21. juuni 2018 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1 20
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
14. juuni 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 425 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
29. mai 2017 Annikoru Lasteaed Vallavalitsuse hoone, Annikoru küla, Konguta vald, Tartu maakond
Nitraat mg/l <1 50
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Naatrium mg/l 2.6 200
Sulfaat mg/l 3.8 250
Kloriid mg/l 1.7 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 6.3
pH pH ühik 6.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 399 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200