TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kureküla aleviku ühisveevärk
Aadressid
  • Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Veebiaadress
www.evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
25 proovivõttu (lehekülg 1/3)
06. juuni 2024 Kureküla kortermaja, Pargi tn 7
Lõhnaläve indeks TON 1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
maitseläve indeks TFN 1
Elektrijuhtivus μS/cm 617 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
14. juuni 2023 Kureküla kortermaja, Pargi tn 7
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 617 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
13. september 2022 Kureküla elamu nr 3 Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 619 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 8 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 27 200
20. september 2021 Kureküla elamu nr 3 Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 532 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
02. september 2020 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 544 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
26. september 2019 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
26. september 2019 Kureküla elamu nr 3 Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
18. september 2019 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 570 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 2.8
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 290 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 8 ebaloomulike muutusteta
25. september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Boor mg/l <0.1 1.0
Alumiinium µg/l <10 200
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 15 50
Raud µg/l 46 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.1
Kloriid mg/l 9.1 250
Nitraat mg/l <1 50
Naatrium mg/l 4.2 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 531 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Sulfaat mg/l 12 250
25. september 2018 Kureküla küla keskus Kureküla alevik, Elva vald, Tartu maakond
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Arseen µg/l 0.5 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.2 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1 20
Seleen µg/l <1 10
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50