TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Rannu aleviku ühisveevärk
Aadressid
  • Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
20 proovivõttu (lehekülg 1/2)
13. september 2022 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond
Alumiinium µg/l < 50 200
PAH-d summa μg/l ei leitud 0.1
Vask mg/l 0.0058 2.0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt < 5
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l < 20 200
Arseen µg/l 4.9 10
Nitraat mg/l 0.7 50
Ammoonium mg/l 0.021 0.50
Antimon µg/l < 0.05 5.0
Benseen µg/l < 0.06 1.0
Benso(a)püreen µg/l < 0.002 0.010
Boor mg/l 0.086 1.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elavhõbe µg/l < 0.005 1.0
Elektrijuhtivus μS/cm 625 2500
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 0.23 1.5
Hägusus (NTU) NTU < 0.5
Kaadmium µg/l < 0.01 5.0
Oksüdeeritavus mg/l O2 < 1 5.0
Kloriid mg/l 3.3 250
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
Kroom µg/l < 0.06 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste < 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste < 2
Mangaan µg/l < 10 50
Naatrium mg/l 7.3 200
Nikkel µg/l 0.27 20
Nitrit mg/l 0.063 0.5
Plii µg/l 0.31 10
Seleen µg/l < 0.05 10
Sulfaat mg/l 4.9 250
Tsüaniid µg/l < 3 50
1,2-dikloroetaan µg/l < 0.1 3.0
20. september 2021 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 560 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
02. september 2020 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 568 2500
02. september 2020 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond
Antimon µg/l <0.1 5.0
Tsüaniid µg/l <3 50
18. september 2019 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 566 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
26. september 2018 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 48 ebaloomulike muutusteta
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.2
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 543 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
25. september 2018 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
21. september 2017 Peale veepuhastusseadmeid Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
14. september 2017 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l 0.1 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 505 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU 1.1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 227 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
24. august 2017 Rannu Lasteaed Rannu alevik, Elva vald, Tartu maakond
Raud µg/l 43 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 <0.5 5.0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Nitraat mg/l <1 50