TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Hooldekodu Härmalõng ühisveevärk
Aadressid
  • Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA Hooldekodu Härmalõng
Aadress
Mõisahäärberi, 62305 Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond
Telefon
+371 7411502
Veebiaadress
E-post
harmalong@harmalong.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
16 proovivõttu (lehekülg 1/2)
12. aprill 2021 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Elektrijuhtivus μS/cm 572 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18. mai 2020 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 530 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
01. aprill 2019 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 632 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
24. aprill 2018 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 749 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
07. juuni 2017 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.0 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 584 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
26. aprill 2017 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 707 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
25. aprill 2016 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
22. aprill 2016 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 625 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
28. aprill 2015 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Nitrit mg/l 0.004 0.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Boor mg/l <0.1 1.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 639 2500
18. märts 2015 Hooldekodu köök Kastre küla, Kastre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0