TagasiTagasi
Ujula
Nimetus
Ardu Kooli ujula
Aadress
Lasteaia tee 8, Ardu alevik, Kose vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Ardu Kool
Aadress
Lasteaia tee 4, 75001 Ardu alevik, Kose vald, Harju maakond
Telefon
+372 6083201
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Basseinivee nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Bassein Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
69 proovivõttu (lehekülg 1/7)
13. märts 2023 Ardu Kooli bassein
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l 2 Halb veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.2 Väga hea veekvaliteet 0.5
pH pH 7.2 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l 0.78 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.7 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 -0.3 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 0.78 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 0 Väga hea veekvaliteet 20
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml <3 Väga hea veekvaliteet 100
06. jaanuar 2023 Ardu Kooli bassein
Vaba kloor mg/l 0.8 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.4 Väga hea veekvaliteet 0.5
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.1 Väga hea veekvaliteet
pH pH 7.2 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l <0.5 Väga hea veekvaliteet
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 2.3 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 -0.2 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l <0.5 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 0 Väga hea veekvaliteet 20
06. jaanuar 2023 Ardu Kooli bassein
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 4 Väga hea veekvaliteet 100
07. detsember 2022 Ardu Kooli bassein
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 12 Väga hea veekvaliteet 100
24. oktoober 2022 Ardu Kooli bassein
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 16 Väga hea veekvaliteet 100
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Vaba kloor mg/l 0.9 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l <0.5 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.8 Väga hea veekvaliteet
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.1 Väga hea veekvaliteet 0.5
pH pH 7.2 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l <0.5 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 0 Väga hea veekvaliteet 20
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.8 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0 Väga hea veekvaliteet 3
14. märts 2022 Ardu Kooli bassein
Vaba kloor mg/l 0.6 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
pH pH 7.3 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 2 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon mg/l 0.74 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 2 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 0.57 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 0.17 Väga hea veekvaliteet 20
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.3 Väga hea veekvaliteet 0.5
14. märts 2022 Ardu Kooli bassein
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 8 Väga hea veekvaliteet 100
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
08. veebruar 2022 Ardu Kooli bassein
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml <3 Väga hea veekvaliteet 100
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.4 Väga hea veekvaliteet
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.5 Väga hea veekvaliteet 0.5
pH pH 7.3 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Nitraatioon mg/l 1 Väga hea veekvaliteet
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.8 Väga hea veekvaliteet
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Vaba kloor mg/l 2.3 Halb veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 0.52 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 0.48 Väga hea veekvaliteet 20
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0.4 Väga hea veekvaliteet 3
13. jaanuar 2022 Ardu Kooli bassein
Nitraatioon mg/l 0.85 Väga hea veekvaliteet
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.9 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l 0.9 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
pH pH 7.2 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 0.52 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) mg/l 0.33 Väga hea veekvaliteet 20
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.2 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0.7 Väga hea veekvaliteet 3
Seotud kloor (>31 °C) mg/l 0.6 Väga hea veekvaliteet 0.5
13. jaanuar 2022 Ardu Kooli bassein
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C juures PMÜ/ml 32 Väga hea veekvaliteet 100