TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Alatskivi aleviku ühisveevärk
Aadressid
  • Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
62 proovivõttu (lehekülg 1/7)
10. aprill 2024 Alatskivi Kool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 22 ebaloomulike muutusteta
19. veebruar 2024 Peipsiveere Hooldusravikeskus Päiksi tee 2, 60201 Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 521 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Raud µg/l <20 200
21. detsember 2023 Peipsiveere Hooldusravikeskus Päiksi tee 2, 60201 Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 518 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 14 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
24. oktoober 2023 Peipsiveere Hooldusravikeskus Päiksi tee 2, 60201 Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 67 ebaloomulike muutusteta
24. oktoober 2023 Alatskivi alevik, JVP peale veepuhastusseadmeid Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
09. oktoober 2023 Alatskivi, Lossi tn 6 Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.04 0.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
09. oktoober 2023 Peipsiveere Hooldusravikeskus Päiksi tee 2, 60201 Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.04 0.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
09. oktoober 2023 Alatskivi alevik, JVP peale veepuhastusseadmeid Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 9 ebaloomulike muutusteta
05. oktoober 2023 Peipsiveere Hooldusravikeskus Päiksi tee 2, 60201 Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 2 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml >300 ebaloomulike muutusteta
05. oktoober 2023 Alatskivi alevik, JVP peale veepuhastusseadmeid Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 8 ebaloomulike muutusteta