TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Alatskivi aleviku ühisveevärk
Aadressid
  • Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
25 proovivõttu (lehekülg 1/3)
29. september 2021 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 336 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 31 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
01. september 2020 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 457 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17. september 2019 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 462 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
19. september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Naatrium mg/l 38 200
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kloriid mg/l 3.6 250
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 36 ebaloomulike muutusteta
Fluoriid mg/l 0.6 1.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 447 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Sulfaat mg/l 2.1 250
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 4.4
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l 0.2 1.0
Mangaan µg/l 10 50
Nitrit mg/l 0.005 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.5 5.0
Nitraat mg/l 1.0 50
Raud µg/l <20 200
19. september 2018 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.4 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
19. september 2017 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Nitraat mg/l <1 50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.5 5.0
Raud µg/l <20 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Naatrium mg/l 35.7 200
Sulfaat mg/l 1.9 250
Kloriid mg/l 3.7 250
11. september 2017 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 469 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
04. oktoober 2016 Alatskivi Perearsti keskus Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Sulfaat mg/l 4.1 250
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 513 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Naatrium mg/l 34.1 200
Nitrit mg/l <0.02 0.5
Nitraat mg/l 1.9 50
Kloriid mg/l 3.9 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
08. september 2016 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 465 2500
Raud µg/l <20 200
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
17. september 2015 Alatskivi keskkool Alatskivi alevik, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 468 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 70 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0