TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Päkste küla veevärk
Aadressid
  • Päkste küla, Kastre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
28 proovivõttu (lehekülg 1/3)
20. veebruar 2024 Sillaotsa Põhikool Päkste küla, Kastre vald, Tartu maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 631 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 2 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Mangaan µg/l 10 50
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
15. veebruar 2023 Sillaotsa Kool söökla Päkste küla, Kastre vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 637 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
12. aprill 2022 Sillaotsa Põhikool Päkste küla, Kastre vald, Tartu maakond
Mangaan µg/l 17 50
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
Raud µg/l <20 200
Sulfaat mg/l 4.2 250
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
15. veebruar 2022 Sillaotsa Põhikool Päkste küla, Kastre vald, Tartu maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 540 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 16 50
10. november 2021 Sillaotsa Põhikool Päkste küla, Kastre vald, Tartu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 129 ebaloomulike muutusteta
Mangaan µg/l 20 50
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
Raud µg/l <20 200
Sulfaat mg/l 2.8 250
03. veebruar 2021 Sillaotsa Põhikool Päkste küla, Kastre vald, Tartu maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 542 2500
23. aprill 2020 Sillaotsa Põhikool Päkste küla, Kastre vald, Tartu maakond
Sulfaat mg/l 2.9 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
18. veebruar 2020 Sillaotsa Põhikool Päkste küla, Kastre vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 555 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
16. september 2019 Sillaotsa Põhikool Päkste küla, Kastre vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
Sulfaat mg/l 2.5 250
Mangaan µg/l <10 50
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
19. veebruar 2019 Sillaotsa Põhikool Päkste küla, Kastre vald, Tartu maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.6
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Boor mg/l <0.1 1.0
Alumiinium µg/l <10 200
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 561 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Naatrium mg/l 4.4 200
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 2.2 250
Sulfaat mg/l 3.2 250
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1