TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Ignase küla veevärk
Aadressid
  • Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
25 proovivõttu (lehekülg 1/3)
20. veebruar 2024 Ignase küla kortermaja, Pikamäe tee 10 Pikamäe tee 10, 62109 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 611 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 2 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
21. veebruar 2022 Ignase kortermaja Villemi, Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 484 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 29 200
Mangaan µg/l 11 50
03. veebruar 2021 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 13 50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 509 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23. aprill 2020 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 64 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
18. veebruar 2020 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 540 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
16. september 2019 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l 29 200
19. veebruar 2019 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
Mangaan µg/l 11 50
Boor mg/l <0.1 1.0
Alumiinium µg/l <10 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 0.2
Sulfaat mg/l <1 250
Nitraat mg/l 1.3 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 551 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Kloriid mg/l 2.1 250
Raud µg/l 26 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.7 5.0
Naatrium mg/l 154 200
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Hägusus (NTU) NTU <1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
19. veebruar 2019 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond
Plii µg/l 0.2 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1 20
Seleen µg/l <1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Vask mg/l 0.01 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l 0.4 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
08. oktoober 2018 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Mangaan µg/l <10 50
31. jaanuar 2018 Õunaaia 1 Ignase küla, Kastre vald, Tartu maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 547 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 52 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l 12 50