TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kudina küla veevärk
Aadressid
  • Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Aivar Rudissaar
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
18 proovivõttu (lehekülg 1/2)
15. detsember 2022 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Raud µg/l 42 200
02. november 2022 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 440 200
Mangaan µg/l 27 50
Naatrium mg/l 7.6 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU 1.8
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.2 5.0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 510 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Sulfaat mg/l 11 250
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 16 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
23. september 2021 Aivar Rudissaare eramu Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Mangaan µg/l 27 50
16. september 2021 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l 0.13 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 437 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Naatrium mg/l 6.3 200
Sulfaat mg/l 9.9 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 176 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17. juuni 2020 Aivar Rudissaare eramu Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Mangaan µg/l <10 50
28. mai 2020 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Plii µg/l 0.2 10
Seleen µg/l <1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Nikkel µg/l <1 20
Vask mg/l 0.002 2.0
Kroom µg/l <0.2 50
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
28. mai 2020 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Fluoriid mg/l 0.45 1.5
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 46 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Naatrium mg/l 6.2 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 354 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Sulfaat mg/l 12 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.2 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 175 50
Boor mg/l <0.1 1.0
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
28. märts 2019 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Raud µg/l <20 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
Naatrium mg/l 5.5 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Sulfaat mg/l 11 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 395 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
16. aprill 2018 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Sulfaat mg/l 11 250
Mangaan µg/l 33 50
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 28 200
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.8 5.0
Naatrium mg/l 6.1 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 443 2500
Ammoonium mg/l 0.14 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
21. märts 2017 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 426 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.2
Naatrium mg/l 5.5 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Nitraat mg/l <1 50
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200