TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kudina küla veevärk
Aadressid
  • Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Aivar Rudissaar
Aadress
Kudina külatee, Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Telefon
+372 7763751
Veebiaadress
E-post
rudissaar@hot.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
16 proovivõttu (lehekülg 1/2)
23. september 2021 Aivar Rudissaare eramu Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Mangaan µg/l 27 50
16. september 2021 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l 0.13 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 437 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Naatrium mg/l 6.3 200
Sulfaat mg/l 9.9 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 176 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17. juuni 2020 Aivar Rudissaare eramu Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Mangaan µg/l <10 50
28. mai 2020 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Plii µg/l 0.2 10
Seleen µg/l <1.0 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Nikkel µg/l <1.0 20
Vask mg/l 0.002 2.0
Kroom µg/l <0.2 50
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
28. mai 2020 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Fluoriid mg/l 0.45 1.5
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 46 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Naatrium mg/l 6.2 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 354 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Sulfaat mg/l 12 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.2 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 175 50
Boor mg/l <0.1 1.0
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
28. märts 2019 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Raud µg/l <20 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
Naatrium mg/l 5.5 200
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Sulfaat mg/l 11 250
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 395 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
16. aprill 2018 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Sulfaat mg/l 11 250
Mangaan µg/l 33 50
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 28 200
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.8 5.0
Naatrium mg/l 6.1 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 443 2500
Ammoonium mg/l 0.14 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
21. märts 2017 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 426 2500
Hägusus (NTU) NTU 1.2
Naatrium mg/l 5.5 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Nitraat mg/l <1 50
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
30. märts 2016 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l 35 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
Naatrium mg/l 5.4 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 577 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Nitraat mg/l <1 50
20. aprill 2015 Kudina Tankla OÜ kaupluse kraan Kudina küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l <20 200
Boor mg/l <0.1 1.0
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Nitraat mg/l <1 50
Fluoriid mg/l 0.5 1.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l <10 50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 546 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Naatrium mg/l 5.8 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0