TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kaarepere küla ühisveevärk
Aadressid
  • Kaarepere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
evv@evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
17 proovivõttu (lehekülg 1/2)
22. september 2021 Kaarepere külas - Palamuse valla Lasteaed Nukitsamees Kaarepere rühm Kaarepere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Elektrijuhtivus μS/cm 595 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
01. september 2020 Kaarepere külas - Palamuse valla Lasteaed Nukitsamees Kaarepere rühm Kaarepere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 606 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
17. september 2019 Kaarepere külas - Palamuse valla Lasteaed Nukitsamees Kaarepere rühm Kaarepere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Raud µg/l 62 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l 0.07 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 595 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
24. september 2018 Kaarepere külas - Palamuse valla Lasteaed Nukitsamees Kaarepere rühm Kaarepere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 7.6
Elektrijuhtivus μS/cm 581 2500
Raud µg/l <20 200
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
13. september 2017 Kaarepere külas - Palamuse valla Lasteaed Nukitsamees Kaarepere rühm Kaarepere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Boor mg/l <0.1 1.0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 596 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 32 250
Sulfaat mg/l 37 250
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Mangaan µg/l 23 50
Raud µg/l <20 200
Alumiinium µg/l <10 200
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Fluoriid mg/l 0.5 1.5
Naatrium mg/l 5.3 200
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
13. september 2017 Kaarepere külas - Palamuse valla Lasteaed Nukitsamees Kaarepere rühm Kaarepere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Vask mg/l 0.013 2.0
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.3 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
21. märts 2017 Kaarepere külas - Palamuse valla Lasteaed Nukitsamees Kaarepere rühm Kaarepere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
07. september 2016 Kaarepere külas - Palamuse valla Lasteaed Nukitsamees Kaarepere rühm Kaarepere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Raud µg/l 26 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 609 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
30. märts 2016 Kaarepere külas - Palamuse valla Lasteaed Nukitsamees Kaarepere rühm Kaarepere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
22. september 2015 Kaarepere külas - Palamuse valla Lasteaed Nukitsamees Kaarepere rühm Kaarepere küla, Jõgeva vald, Jõgeva maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 580 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1