TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Eesti Leivatööstuse ühisveevärk
Aadressid
  • Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Eesti Leivatööstus
Aadress
Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 5039698
Veebiaadress
www.eestileib.ee
E-post
info@eestileib.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
10 proovivõttu
02. november 2020 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.0 5.0
Sulfaat mg/l 4.0 250
Kloriid mg/l 4.3 250
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Naatrium mg/l 14 200
Fluoriid mg/l 0.9 1.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 541 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l 0.4 1.0
19. november 2019 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 364 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
21. november 2018 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 407 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Fluoriid mg/l 0.9 1.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
02. november 2017 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 526 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
02. november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 406 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
04. november 2015 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 471 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
06. november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Boor mg/l 0.3 1.0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 449 2500
06. november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Antimon µg/l <0.3 5.0
Plii µg/l <0.1 10
Kroom µg/l <0.1 50
Nikkel µg/l <0.3 20
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.03 5.0
Vask mg/l 0.01 2.0
Arseen µg/l 1.5 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
07. november 2013 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 526 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
08. oktoober 2012 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Elektrijuhtivus μS/cm 531 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0