TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Eesti Leivatööstuse ühisveevärk
Aadressid
  • Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Eesti Leivatööstus
Aadress
Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 5039698
Veebiaadress
www.eestileib.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
11 proovivõttu (lehekülg 1/2)
15. november 2021 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 548 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
02. november 2020 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1 5.0
Sulfaat mg/l 4 250
Kloriid mg/l 4.3 250
Nitraat mg/l <1 50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Naatrium mg/l 14 200
Fluoriid mg/l 0.9 1.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 541 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l 0.4 1.0
19. november 2019 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 364 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
21. november 2018 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 407 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Fluoriid mg/l 0.9 1.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
02. november 2017 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 526 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
02. november 2016 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 406 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
04. november 2015 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 471 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
06. november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Boor mg/l 0.3 1.0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 449 2500
06. november 2014 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Antimon µg/l <0.3 5.0
Plii µg/l <0.1 10
Kroom µg/l <0.1 50
Nikkel µg/l <0.3 20
Seleen µg/l <1 10
Kaadmium µg/l <0.03 5.0
Vask mg/l 0.01 2.0
Arseen µg/l 1.5 10
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
07. november 2013 Tootmistsehhist Ringtee tn 2, 51013 Tartu linn, Tartu linn
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 526 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50