TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Rukki piirkond
Aadressid
  • Rae vald, Harju maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS ELVESO
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
3 proovivõttu
12. juuni 2024 Rukki VTJ Rae vald, Harju maakond
Mangaan µg/l 13 50
pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 409 2500
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l 0.15 0.50
Jääkkloor (vaba) mg/l <0.05 0.5
Hägusus (NTU) NTU 1.3
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <2
Jääkkloor (üld) mg/l 0.5
Raud µg/l 40 200
12. juuni 2024 Rukki VTJ Rae vald, Harju maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <3 ebaloomulike muutusteta
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
28. veebruar 2024 Pähklimäe tee Lehmja küla, Rae vald, Harju maakond
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 78 ebaloomulike muutusteta