TagasiTagasi
Ujula
Nimetus
Hotell Telegraaf
Aadress
Vene tn 9, 10123 Kesklinna linnaosa, Tallinn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
OÜ Hotell Telegraaf
Aadress
Vene tn 9, Kesklinna linnaosa, Tallinn
Telefon
+372 6000600
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Basseinivee nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Bassein Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
232 proovivõttu (lehekülg 1/24)
21. mai 2024 Hotell Telegraaf bassein
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.4 Väga hea veekvaliteet 0.4
Oksüdeeritavus mgO2/l 5 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon mg/l 4.3 Väga hea veekvaliteet
pH pH ühik 7.1 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Hägusus NHÜ <0.3 Väga hea veekvaliteet 2
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Vaba kloor mg/l 0.8 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 2.9 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 1.4 Väga hea veekvaliteet 20
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mgO2/l 4.9 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mgO2/l 0.1 Väga hea veekvaliteet 3
21. mai 2024 Hotell Telegraaf bassein
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml <3 Väga hea veekvaliteet 100
10. aprill 2024 Hotell Telegraaf bassein
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mgO2/l 5.8 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l 0.6 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Hägusus NHÜ <0.3 Väga hea veekvaliteet 2
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.5 Halb veekvaliteet 0.4
pH pH ühik 7.3 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l 5.9 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mgO2/l 3.7 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mgO2/l 2.1 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 5.2 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 0.7 Väga hea veekvaliteet 20
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
19. märts 2024 Hotell Telegraaf bassein
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mgO2/l 6.4 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l 0.6 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.5 Halb veekvaliteet 0.4
pH pH ühik 7.3 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l 7 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 6.2 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 0.8 Väga hea veekvaliteet 20
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mgO2/l 5 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mgO2/l 1.4 Väga hea veekvaliteet 3
19. märts 2024 Hotell Telegraaf bassein
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
27. veebruar 2024 Hotell Telegraaf bassein
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.5 Halb veekvaliteet 0.4
pH pH ühik 7.3 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l 6.3 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus mg/l O2 4.8 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l 0.7 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 6.2 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 0.1 Väga hea veekvaliteet 20
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 4.2 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0.6 Väga hea veekvaliteet 3
27. veebruar 2024 Hotell Telegraaf bassein
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
19. detsember 2023 Hotell Telegraaf bassein
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 3 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l 0.8 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.4 Väga hea veekvaliteet 0.4
pH pH ühik 7.3 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l 2.6 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 3.2 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 -0.2 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 2.5 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 0.1 Väga hea veekvaliteet 20
19. detsember 2023 Hotell Telegraaf bassein
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
16. november 2023 Hotell Telegraaf bassein
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.3 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l 1.1 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.4 Väga hea veekvaliteet 0.4
pH pH ühik 7.4 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l 1.9 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 1.6 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 0.3 Väga hea veekvaliteet 20
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 1.9 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 0.4 Väga hea veekvaliteet 3