TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Mehikoorma aleviku ühisveevärk
Aadressid
  • Kesk tn, Mehikoorma alevik, Räpina vald, Põlva maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
19 proovivõttu (lehekülg 1/2)
20. aprill 2022 Mehikoorma kauplus A ja O Mehikoorma alevik, Räpina vald, Põlva maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 377 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 4 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
20. aprill 2021 Mehikoorma kauplus A ja O Mehikoorma alevik, Räpina vald, Põlva maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l 14 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 459 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
28. aprill 2020 Peale veepuhastusseadmeid Mehikoorma alevik, Räpina vald, Põlva maakond
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 459 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 43 ebaloomulike muutusteta
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 5.6
10. aprill 2019 Mehikoorma kauplus A ja O Mehikoorma alevik, Räpina vald, Põlva maakond
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Boor mg/l <0.1 1.0
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Naatrium mg/l 4.7 200
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 463 2500
Nitraat mg/l 1.9 50
Kloriid mg/l 1.7 250
Sulfaat mg/l 7.3 250
Alumiinium µg/l <10 200
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 12 ebaloomulike muutusteta
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l 20 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
10. aprill 2019 Mehikoorma kauplus A ja O Mehikoorma alevik, Räpina vald, Põlva maakond
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Vask mg/l 0.009 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l <0.1 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.2 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tsüaniid µg/l <3 50
10. aprill 2018 Mehikoorma kauplus A ja O Mehikoorma alevik, Räpina vald, Põlva maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 458 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Raud µg/l <20 200
07. juuni 2017 Mehikoorma kauplus A ja O Mehikoorma alevik, Räpina vald, Põlva maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
Raud µg/l <20 200
05. aprill 2017 Mehikoorma kauplus A ja O Mehikoorma alevik, Räpina vald, Põlva maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l <20 200
Elektrijuhtivus μS/cm 454 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25. aprill 2016 Mehikoorma kauplus A ja O Mehikoorma alevik, Räpina vald, Põlva maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Naatrium mg/l 4.2 200
Elektrijuhtivus μS/cm 525 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Kloriid mg/l 1.5 250
Sulfaat mg/l 6.8 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
06. aprill 2016 Mehikoorma kauplus A ja O Mehikoorma alevik, Räpina vald, Põlva maakond
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 437 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1