TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kambja aleviku ühisveevärk
Aadressid
  • Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
29 proovivõttu (lehekülg 1/3)
01. november 2023 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 571 2500
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 27 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <=0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
15. juuni 2023 Kambja JVP peale mahuteid
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 23 ebaloomulike muutusteta
13. september 2022 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 582 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste <2
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste <2
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l 27 200
12. aprill 2022 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 430 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Naatrium mg/l 8.6 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.4 5.0
Raud µg/l <20 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
10. november 2021 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 374 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 8 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Naatrium mg/l 4.6 200
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
20. september 2021 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 470 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l 26 200
23. september 2020 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Raud µg/l <20 200
Elektrijuhtivus μS/cm 489 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
23. aprill 2020 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 492 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
16. september 2019 Kambja lasteaed Mesimumm Kesk tn 4, 62034 Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.7 5.0
Elektrijuhtivus μS/cm 528 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
05. september 2018 Kambja põhikool Kesk tn 12, Kambja alevik, Kambja vald, Tartu maakond
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud