TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kallaste linna ühisveevärk
Aadressid
  • Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
25 proovivõttu (lehekülg 1/3)
13. september 2023 Tartu TTK kauplus A ja O Oja tn 16, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 539 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13. juuni 2023 Kallaste JVP peale mahuteid
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
14. juuni 2022 Tartu TTK kauplus A ja O Oja tn 16, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 36 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 499 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 32 200
14. juuni 2021 Tartu TTK kauplus A ja O Oja tn 16, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 419 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
09. juuni 2020 Tartu TTK kauplus A ja O Oja tn 16, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 473 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 29 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 5.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17. juuni 2019 Tartu TTK kauplus A ja O Oja tn 16, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Sulfaat mg/l 10 250
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 395 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Naatrium mg/l 4.7 200
Nitraat mg/l 2 50
Kloriid mg/l 6.5 250
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Raud µg/l <20 200
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l <0.1 1.0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 5.91
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Mangaan µg/l <10 50
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
17. juuni 2019 Tartu TTK kauplus A ja O Oja tn 16, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Seleen µg/l <1 10
Plii µg/l 0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Vask mg/l 0.009 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1 20
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 0.4 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
20. juuni 2018 Tartu TTK kauplus A ja O Oja tn 16, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 478 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
25. september 2017 Tartu TTK kauplus A ja O Oja tn 16, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25. september 2017 Kallaste Keskkool Oja tn 28, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0