TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Kallaste linna ühisveevärk
Aadressid
  • Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Veebiaadress
www.evv.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
25 proovivõttu (lehekülg 1/3)
13. september 2023 Tartu TTK kauplus A ja O Oja tn 16, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 539 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 17 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
13. juuni 2023 Kallaste JVP peale mahuteid
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 7 ebaloomulike muutusteta
14. juuni 2022 Tartu TTK kauplus A ja O Oja tn 16, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 36 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 499 2500
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 32 200
14. juuni 2021 Tartu TTK kauplus A ja O Oja tn 16, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l <20 200
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 419 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
09. juuni 2020 Tartu TTK kauplus A ja O Oja tn 16, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 6 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 473 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Raud µg/l 29 200
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 5.9
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17. juuni 2019 Tartu TTK kauplus A ja O Oja tn 16, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Sulfaat mg/l 10 250
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 395 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.9 5.0
Fluoriid mg/l 0.2 1.5
Naatrium mg/l 4.7 200
Nitraat mg/l 2 50
Kloriid mg/l 6.5 250
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Raud µg/l <20 200
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l <0.1 1.0
Üldkaredus (mg-ekv) mg-ekv/l 5.91
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Mangaan µg/l <10 50
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
17. juuni 2019 Tartu TTK kauplus A ja O Oja tn 16, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Seleen µg/l <1 10
Plii µg/l 0.1 10
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Vask mg/l 0.009 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1 20
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Arseen µg/l 0.4 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
20. juuni 2018 Tartu TTK kauplus A ja O Oja tn 16, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Raud µg/l <20 200
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 478 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
25. september 2017 Tartu TTK kauplus A ja O Oja tn 16, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25. september 2017 Kallaste Keskkool Oja tn 28, Kallaste linn, Peipsiääre vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0