TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Elva linn (Käärdi aleviku, Metsalaane küla ja Kurelaane küla) ühisveevärk
Aadressid
  • Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
  • Käärdi alevik, Elva vald, Tartu maakond
  • Metsalaane küla, Elva vald, Tartu maakond
  • Kurelaane küla, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
50 proovivõttu (lehekülg 1/5)
15. juuni 2023 Elva Gümnaasium Puiestee tn 2, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 16 ebaloomulike muutusteta
26. aprill 2023 Elva Gümnaasium Puiestee tn 2, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Ra-226 mBq/l 36
Ra-228 mBq/l 36
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.007
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.018
Indikatiivdoos mSv 0.025 0.10
21. september 2022 Elva Gümnaasium Puiestee tn 2, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 13 ebaloomulike muutusteta
25. mai 2022 Elva Gümnaasium Puiestee tn 2, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Boor mg/l 0.2 1.0
20. aprill 2022 Elva Gümnaasiumi köök Tartu mnt 3, 61505 Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 381 2500
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Raud µg/l <20 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
09. november 2021 Elva Gümnaasium Puiestee tn 2, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Boor mg/l 0.2 1.0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 3 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 355 2500
04. oktoober 2021 Elva Haigla Supelranna tn 21, 61505 Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml <4 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
28. september 2021 Elva Haigla Supelranna tn 21, 61505 Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Hägusus (NTU) NTU <1
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.8 5.0
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Fluoriid mg/l 0.7 1.5
Naatrium mg/l 18 200
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 1.7 250
Sulfaat mg/l 4.4 250
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l 0.2 1.0
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Elektrijuhtivus μS/cm 379 2500
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
02. september 2020 Elva Haigla Supelranna tn 21, 61505 Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.2 5.0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 474 2500
Raud µg/l <20 200
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Mangaan µg/l <10 50
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 0.6 1.5
Naatrium mg/l 18 200
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 2.1 250
Sulfaat mg/l 4.7 250
Alumiinium µg/l <10 200
Boor mg/l 0.2 1.0
02. september 2020 Elva Haigla Supelranna tn 21, 61505 Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Vask mg/l 0.002 2.0
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l 1.4 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l 0.3 10
Kroom µg/l <0.2 50
Nikkel µg/l <1 20
Seleen µg/l <1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
Tolueen ug/l <0.2
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Benseen µg/l <0.1 1.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tsüaniid µg/l <3 50