TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Elva linna ühisveevärk
Aadressid
  • Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
  • Käärdi alevik, Elva vald, Tartu maakond
  • Metsalaane küla, Elva vald, Tartu maakond
  • Kurelaane küla, Elva vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
60 proovivõttu (lehekülg 1/6)
15. aprill 2024 Elva Gümnaasium Puiestee tn 2, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 527 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 2 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Raud µg/l <20 200
19. veebruar 2024 Elva Gümnaasium Puiestee tn 2, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 531 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Raud µg/l <20 200
01. november 2023 Elva Haigla Supelranna tn 21, 61505 Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 531 2500
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 83 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Raud µg/l <20 200
27. september 2023 Elva Haigla Supelranna tn 21, 61505 Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Kloridasoon µg/l <0.005 0.1
Kloroksuroon µg/l <0.1 0.1
Klorotoluroon μg/l <0.001 0.1
Klotianidiin μg/l <0.005 0.1
Linuroon μg/l <0.005 0.1
Malatioon µg/l <0.005 0.1
MCPA µg/l <0.02 0.1
Mepikvaat kloriid µg/l <0.002 0.1
Metabenstiasuroon μg/l <0.001 0.1
Metasakloor µg/l <0.002 0.1
Metiokarb µg/l <0.002 0.1
Metobromuroon μg/l <0.01 0.1
Metoksuroon µg/l <0.001 0.1
Monolinuroon μg/l <0.005 0.1
Napropamiid µg/l <0.001 0.1
Nikosulfuroon µg/l <0.005 0.1
Ometoaat µg/l <0.005 0.1
Pinoksadeen µg/l <0.005 0.1
Propakvisafop μg/l <0.005 0.1
Propamokarb-hüdrokloriid µg/l <0.001 0.1
Püridabeen µg/l <0.005 0.1
Simasiin µg/l <0.003 0.1
Spiroksamiin µg/l <0.003 0.1
Tebukonasool µg/l <0.002 0.1
Teflubensuroon µg/l <0.003 0.1
Terbutriin μg/l <0.005 0.1
Tiaklopriid μg/l <0.001 0.1
Tiametoksaam µg/l <0.003 0.1
Tsübutriin μg/l <0.001 0.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 103 ebaloomulike muutusteta
Tritosulfuroon µg/l 0.01 0.1
Ammoonium mg/l 0.021 0.50
Tribromometaan (Bromoform) µg/l <0.1
Ametrüün µg/l <0.01 0.1
Kinoksüfeen μg/l <0.002 0.1
Kloridasoon-desfenüül µg/l <0.04 0.1
Elektrijuhtivus μS/cm 531 2500
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 <1 5.0
Tsüaniid µg/l <3 50
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Nitrit mg/l 0.015 0.5
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Fluoriid mg/l 0.63 1.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 5
Kloriid mg/l 2.6 250
Nitraat mg/l 0.42 50
Sulfaat mg/l 4.6 250
Alumiinium µg/l <50 200
Antimon µg/l <0.05 10.0
Arseen µg/l 1.6 10
Boor mg/l 0.16 1.5
Kaadmium µg/l <0.01 5.0
Kroom µg/l <0.05 50
Mangaan µg/l <10 50
Naatrium mg/l 18 200
Nikkel µg/l 0.11 20
Plii µg/l 0.21 10
Raud µg/l <20 200
Seleen µg/l <0.05 20
Vask mg/l 0.0019 2.0
Elavhõbe µg/l <0.005 1.0
Benseen µg/l <0.06 1.0
Bromodiklorometaan μg/l <0.1
Dibromoklorometaan μg/l <0.1
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Triklorometaan (kloroform) μg/l <0.03
Antratseen μg/l <0.002
Atsenafteen μg/l <0.002
Atsenaftüleen μg/l <0.002
Benso(a)antratseen μg/l <0.002
Benso(a)püreen μg/l <0.002 0.010
Benso(k)fluoranteen μg/l <0.002
Benso(g,h,i)perüleen μg/l <0.002
Dibenso(a,h)antratseen μg/l <0.002
Fenantreen μg/l <0.002
Fluoranteen μg/l <0.002
Fluoreen μg/l <0.002
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l <0.002
Krüseen μg/l <0.002
Naftaleen μg/l <0.002
Püreen μg/l <0.002
2,4-D µg/l <0.05 0.1
Amidosulfuroon µg/l <0.01 0.1
Atseetamipriid µg/l <0.001 0.1
Bentasoon µg/l <0.02 0.1
Desetüül-atrasiin μg/l <0.004 0.1
Diflubensuroon µg/l <0.01 0.1
Diflufenikaan µg/l <0.01 0.1
Diklorofoss μg/l <0.003 0.1
Dikloroprop-P µg/l <0.02 0.1
Dimeteenamiid-P µg/l <0.005 0.1
Dimetoaat µg/l <0.003 0.1
Dimoksüstrobiin µg/l <0.001 0.1
Diuroon µg/l <0.01 0.1
Ethopropos µg/l <0.005 0.1
Etofeenproks µg/l <0.005 0.1
Fenpropidiin µg/l <0.003 0.1
Fenpüroksimaat µg/l <0.01 0.1
Fluroksüpüür µg/l <0.02 0.1
Imidaklopriid μg/l <0.01 0.1
Isoprokarb µg/l <0.001 0.1
Isoproturoon µg/l <0.001 0.1
Kloormekvaat kloriid µg/l <0.002 0.1
Klopüraliid µg/l <0.02 0.1
15. juuni 2023 Elva Gümnaasium Puiestee tn 2, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 16 ebaloomulike muutusteta
26. aprill 2023 Elva linna Gümnaasium (ära kasuta)
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
Elektrijuhtivus μS/cm 536 2500
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26. aprill 2023 Elva Gümnaasium Puiestee tn 2, Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Ra-226 mBq/l 36
Ra-228 mBq/l 36
Ra-226 efektiivdoos mSv/a 0.007
Ra-228 efektiivdoos mSv/a 0.018
Indikatiivdoos mSv 0.025 0.10
08. märts 2023 Nooruse puurkaev 3 tulev vesi, Elva linn, Elva vald Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 53 ebaloomulike muutusteta
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
08. märts 2023 Nooruse puurkaev 3 tulev vesi, Elva linn, Elva vald Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
Bromopropülaat µg/l ei leitud 0.1
Diasinoon µg/l ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l ei leitud 0.03
Dikloorfluaniid µg/l ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
beeta-Endosulfaan µg/l ei leitud 0.1
Endriin µg/l ei leitud 0.1
Etüül-paratioon µg/l ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l ei leitud 0.1
Aldriin µg/l ei leitud 0.03
Protsümidoon µg/l ei leitud 0.1
Vinklosoliin µg/l ei leitud 0.1
Trifluraliin µg/l ei leitud 0.1
Triallaat µg/l ei leitud 0.1
Tolüülfluaniid µg/l ei leitud 0.1
alfa-Tsüpermetriin µg/l ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l ei leitud 0.03
Teknaseen µg/l ei leitud 0.1
Heptakloorepoksiid (isomeeride summa) ng/l ei leitud 30
Propikonasool µg/l ei leitud 0.1
Malatioon µg/l ei leitud 0.1
Klorotaloniil µg/l ei leitud 0.1
Metüül-kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Kloorpürifoss µg/l ei leitud 0.1
Pestitsiidide summa µg/l ei leitud 0.50
lambda-Tsühalotriin µg/l ei leitud 0.1
Kloorfenvinfoss µg/l ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l ei leitud 0.1
08. märts 2023 Nooruse puurkaev 3 tulev vesi, Elva linn, Elva vald Elva linn, Elva vald, Tartu maakond
PAH-d summa μg/l <0.05 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.001 0.010
Tsüaniid µg/l <3 50
Üldkaredus (mmol) mmol/l 2.8
Kaltsium mg/l 35.9
Kaalium mg/l 16.4
Naatrium mg/l 13.1 200
Magneesium mg/l 33.6
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
Kaadmium µg/l <0.2 5.0
Seleen µg/l <2 10
Nikkel µg/l <2 20
Kroom µg/l <0.4 50
Baarium mg/l 0.74
Plii µg/l <0.3 10
Antimon µg/l <0.3 5.0
Arseen µg/l 3.8 10
Sulfaat mg/l 5 250
pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 451 2500
Kloriid mg/l 8 250
Leelisus (mg-ekv/l) mg-ekv/l 6
Nitrit mg/l <0.01 0.5
Ammoonium mg/l 0.15 0.50
Oksüdeeritavus mg/l O2 4.4 5.0
Kuivjääk mg/l 304
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Vesinikkarbonaadid (mg/l) mg/l 366.1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 4
Elavhõbe µg/l <0.4 1.0
Vask mg/l <0.002 2.0
Mangaan µg/l 7.4 50
Fluoriid mg/l 0.49 1.5
Alumiinium µg/l 30 200
Ühealuselised fenoolid µg/l <0.5
Boor mg/l 0.1 1.0
Raud µg/l 270 200
Nitraat mg/l <0.5 50
Hägusus (NTU) NTU 4.5