TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
A.Le Coq Reola tootmisüksuse veevärk
Aadressid
  • Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS A. Le Coq
Veebiaadress
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
19 proovivõttu (lehekülg 1/2)
18. jaanuar 2023 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Hägusus (NTU) NTU 0.2
Fluoriid mg/l 1.19 1.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 0
Elektrijuhtivus μS/cm 312 2500
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <2
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
10. jaanuar 2022 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Fluoriid mg/l 1.2 1.5
Kloriid mg/l 41 250
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 272 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
27. jaanuar 2021 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 320 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.8 1.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13. jaanuar 2020 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 323 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 1.1 1.5
15. jaanuar 2019 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l 1.3 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l <0.1 10
Nikkel µg/l <1 20
Seleen µg/l <1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Vask mg/l <1 2.0
Kroom µg/l <0.2 50
14. jaanuar 2019 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Boor mg/l 0.3 1.0
Naatrium mg/l 37 200
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 50 250
Sulfaat mg/l 8.8 250
Mangaan µg/l <10 50
Alumiinium µg/l <10 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.7 5.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 284 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Fluoriid mg/l 1.2 1.5
Raud µg/l <20 200
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Nitrit mg/l <0.002 0.5
05. aprill 2017 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 1.5 1.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15. veebruar 2016 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 1.2 1.5
12. jaanuar 2016 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Fluoriid mg/l 1.1 1.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 331 2500
pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25. veebruar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Fluoriid mg/l 1.4 1.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0