TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
A.Le Coq Reola tootmisüksuse veevärk
Aadressid
  • Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS A. Le Coq
Aadress
Laulupeo pst 15, 50050 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7449711
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
19 proovivõttu (lehekülg 1/2)
18. jaanuar 2023 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Hägusus (NTU) NTU 0.2
Fluoriid mg/l 1.19 1.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 0
Elektrijuhtivus μS/cm 312 2500
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <2
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
10. jaanuar 2022 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Fluoriid mg/l 1.2 1.5
Kloriid mg/l 41 250
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Elektrijuhtivus μS/cm 272 2500
pH pH ühik 7.9 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
27. jaanuar 2021 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 320 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.8 1.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13. jaanuar 2020 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 323 2500
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 1.1 1.5
15. jaanuar 2019 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l 1.3 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l <0.1 10
Nikkel µg/l <1 20
Seleen µg/l <1 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Vask mg/l <1 2.0
Kroom µg/l <0.2 50
14. jaanuar 2019 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Boor mg/l 0.3 1.0
Naatrium mg/l 37 200
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 50 250
Sulfaat mg/l 8.8 250
Mangaan µg/l <10 50
Alumiinium µg/l <10 200
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.7 5.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 284 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Fluoriid mg/l 1.2 1.5
Raud µg/l <20 200
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Nitrit mg/l <0.002 0.5
05. aprill 2017 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 1.5 1.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15. veebruar 2016 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 1.2 1.5
12. jaanuar 2016 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Fluoriid mg/l 1.1 1.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 331 2500
pH pH ühik 8 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25. veebruar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Fluoriid mg/l 1.4 1.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0