TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
A.Le Coq Reola tootmisüksuse veevärk
Aadressid
  • Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS A. Le Coq
Aadress
Laulupeo pst 15, 50050 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7449711
Veebiaadress
E-post
info@alecoq.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
17 proovivõttu (lehekülg 1/2)
27. jaanuar 2021 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Elektrijuhtivus μS/cm 320 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 0.8 1.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
13. jaanuar 2020 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 323 2500
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Fluoriid mg/l 1.1 1.5
15. jaanuar 2019 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Elavhõbe µg/l <0.2 1.0
Arseen µg/l 1.3 10
Antimon µg/l <0.1 5.0
Plii µg/l <0.1 10
Nikkel µg/l <1.0 20
Seleen µg/l <1.0 10
Kaadmium µg/l <0.1 5.0
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0
Benseen µg/l <0.1 1.0
Vask mg/l <1.0 2.0
Kroom µg/l <0.2 50
14. jaanuar 2019 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Boor mg/l 0.3 1.0
Naatrium mg/l 37 200
Nitraat mg/l <1 50
Kloriid mg/l 50 250
Sulfaat mg/l 8.8 250
Mangaan µg/l <10 50
Alumiinium µg/l <10 200
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.7 5.0
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.1 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 284 2500
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Fluoriid mg/l 1.2 1.5
Raud µg/l <20 200
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Nitrit mg/l <0.002 0.5
05. aprill 2017 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 1.5 1.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
15. veebruar 2016 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 1.2 1.5
12. jaanuar 2016 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Fluoriid mg/l 1.1 1.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 331 2500
pH pH ühik 8.0 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
25. veebruar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Fluoriid mg/l 1.4 1.5
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
08. jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Fenpropimorf µg/l 0.1
Epoksikonasool µg/l 0.1
Dimetakloor µg/l 0.1
Dimetoaat µg/l 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Tolüülfluaniid µg/l 0.1
Spiroksamiin µg/l 0.1
Pentaklorobenseen µg/l 0.1
Metribusiin µg/l 0.1
Metasakloor µg/l 0.1
Metalaksüül µg/l 0.1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Elektrijuhtivus μS/cm 321 2500
Fluoriid mg/l 1.2 1.5
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
Boskaliid µg/l 0.1
Atrasiin µg/l 0.1
Asoksüstrobiin µg/l 0.1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
08. jaanuar 2015 Peale UV 1 seadet proovivõtukraanist Reola küla, Kambja vald, Tartu maakond
Tsüaniid µg/l <3 50
Benseen µg/l <0.1 1.0
Trihalometaanide summa µg/l <1 100
Tetrakloroeteen ja trikloroeteen µg/l <0.1 10
1,2-dikloroetaan µg/l <0.1 3.0