TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
A.Le Coq AS ühisveevärk
Aadressid
  • Laulupeo pst 15, Tartu linn, Tartu linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS A. Le Coq
Aadress
Laulupeo pst 15, 50050 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7449711
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
58 proovivõttu (lehekülg 1/6)
20. märts 2023 Villimis liinile minev vesi PET2 Laulupeo pst 15, Tartu linn, Tartu linn
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 37 °C juures (mineraalvesi) PMÜ/1 ml 0
20. märts 2023 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Laulupeo pst 15, Tartu linn, Tartu linn
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l 0.16 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 570 2500
pH pH ühik 7.71 6.5 kuni 9.5
Hägusus (FAU) FAU <1
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
09. detsember 2022 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Laulupeo pst 15, Tartu linn, Tartu linn
2,4-D µg/l <0.01 0.1
Aldriin µg/l <0.005 0.03
Dieldriin µg/l <0.01 0.03
Endriin µg/l <0.01 0.1
Heptakloor-eksoepoksiid μg/l <0.01 0.1
Benso(a)püreen µg/l <0.007 0.010
Alumiinium µg/l 11.6 200
Arseen µg/l <2.8 10
Boor mg/l 0.31 1.0
Kroom µg/l <0.42 50
Kaadmium µg/l 0.51 5.0
Mangaan µg/l <0.97 50
Nikkel µg/l 3.3 20
Seleen µg/l <2.9 10
Antimon µg/l <1.5 5.0
Vask mg/l <0.001 2.0
Nitrit mg/l <0.03 0.5
Nitraat mg/l 1.5 50
Sulfaat mg/l 11.1 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 <0.2 5.0
Kloriid mg/l 9.7 250
Fluoriid mg/l 1.33 1.5
21. september 2022 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Laulupeo pst 15, Tartu linn, Tartu linn
Ammoonium mg/l 0.16 0.50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 521 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
29. juuni 2022 Seguvee paak 2 Laulupeo pst 15, Tartu linn, Tartu linn
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 167 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
28. juuni 2022 Villimis liinile minev vesi PET2 Laulupeo pst 15, Tartu linn, Tartu linn
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Kolooniate arv 37°C PMÜ/1 ml 0
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
01. juuni 2022 Seguvee paak 3 Laulupeo pst 15, Tartu linn, Tartu linn
Fluoriid mg/l 1.3 1.5
01. juuni 2022 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Laulupeo pst 15, Tartu linn, Tartu linn
Fluoriid mg/l 1.1 1.5
30. märts 2022 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Laulupeo pst 15, Tartu linn, Tartu linn
Ammoonium mg/l 0.17 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 700 2500
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
08. detsember 2021 Seguvee paak 3 Laulupeo pst 15, Tartu linn, Tartu linn
Kolooniate arv 37°C PMÜ/1 ml 0
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta