TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
A.Le Coq AS ühisveevärk
Aadressid
  • Laulupeo pst 15, Tartu linn, Tartu linn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS A. Le Coq
Aadress
Laulupeo pst 15, 50050 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7449711
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
49 proovivõttu (lehekülg 1/5)
08. detsember 2021 Seguvee paak 3 Laulupeo pst 15, Tartu linn, Tartu linn
Kolooniate arv 37°C PMÜ/1 ml 0
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
08. detsember 2021 Seguvee paak 3 Laulupeo pst 15, Tartu linn, Tartu linn
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
25. juuni 2020 Villimis liinile minev vesi PET2 Laulupeo pst 15, Tartu linn, Tartu linn
Kolooniate arv 37°C PMÜ/1 ml 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
25. juuni 2020 Seguvee paak 2 Laulupeo pst 15, Tartu linn, Tartu linn
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 176 2500
pH pH ühik 6.9 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
31. märts 2020 Villimis liinile minev vesi PET2 Laulupeo pst 15, Tartu linn, Tartu linn
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 37°C PMÜ/1 ml 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
31. märts 2020 Vesi kupaaži söefiltri ja UV järel Laulupeo pst 15, Tartu linn, Tartu linn
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.2 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 556 2500
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
18. detsember 2019 Seguvee paak 3 Laulupeo pst 15, Tartu linn, Tartu linn
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
trans-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
Heksakloorbenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
10. detsember 2019 Seguvee paak 3 Laulupeo pst 15, Tartu linn, Tartu linn
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
10. detsember 2019 Villimis liinile minev vesi PET2 Laulupeo pst 15, Tartu linn, Tartu linn
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/250 ml 0 0
Kolooniate arv 37°C PMÜ/1 ml 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
18. juuni 2019 Seguvee paak 3 Laulupeo pst 15, Tartu linn, Tartu linn
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 618 2500
pH pH ühik 7.0 6.5 kuni 9.5
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0