TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Laeva küla ühisveevärk
Aadressid
  • Laeva küla, Tartu vald, Tartu maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
AS Emajõe Veevärk
Aadress
Sõbra tn 56, 50106 Tartu linn, Tartu linn
Telefon
+372 7311840
Veebiaadress
www.evv.ee
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
75 proovivõttu (lehekülg 1/8)
19. veebruar 2024 Laeva kauplus Laeva küla, Tartu vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 170 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 44 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 1.1 1.5
Raud µg/l <20 200
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
maitseläve indeks TFN 1
Lõhnaläve indeks TON 1
Hägusus (NTU) NTU <0.5
04. detsember 2023 Laeva kauplus Laeva küla, Tartu vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 219 2500
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 22 ebaloomulike muutusteta
pH pH ühik 7.8 6.5 kuni 9.5
Soole enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Lõhnaläve indeks TON 1
maitseläve indeks TFN 1
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik <5
Raud µg/l <20 200
Fluoriid mg/l 1.4 1.5
25. september 2023 Laeva kauplus Laeva küla, Tartu vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Elektrijuhtivus μS/cm 246 2500
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 1.5 1.5
Hägusus (NTU) NTU <0.5
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 75 ebaloomulike muutusteta
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt <5
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Raud µg/l <20 200
31. august 2023 Laeva küla proovivõtu kraan peale veetöötlust, väljuv vesi Pumpla, Laeva küla, Tartu vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 118 ebaloomulike muutusteta
24. august 2023 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 220 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24. august 2023 Laeva küla, Masti tee 3-7 Laeva küla, Tartu vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 174 ebaloomulike muutusteta
24. august 2023 Laeva küla proovivõtu kraan peale veetöötlust, väljuv vesi Pumpla, Laeva küla, Tartu vald, Tartu maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 286 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid (Colilert) MPN/100 ml 1 0
Escherichia coli (Colilert) MPN/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
24. august 2023 Laeva küla proovivõtu kraan peale veetöötlust, väljuv vesi Pumpla, Laeva küla, Tartu vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 268 ebaloomulike muutusteta
24. august 2023 Laeva lasteaed Laeva küla, Laeva vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 256 ebaloomulike muutusteta
24. august 2023 Laeva küla, Masti tee 3-7 Laeva küla, Tartu vald, Tartu maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 269 ebaloomulike muutusteta