TagasiTagasi
Ujula
Nimetus
Inglise Kolledži Spordihoone
Aadress
Estonia pst 10, 10148 Kesklinna linnaosa, Tallinn
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Tallinna Spordihall
Veebiaadress
Lisainfo
Basseinivee nõuete kohta täpsemalt vaata SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Bassein Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
181 proovivõttu (lehekülg 1/19)
11. juuni 2024 Inglise Kolledži Spordihoone bassein
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml <3 Väga hea veekvaliteet 100
11. juuni 2024 Inglise Kolledži Spordihoone bassein
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.4
Oksüdeeritavus mgO2/l 2.2 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon mg/l 15 Väga hea veekvaliteet
pH pH ühik 6.9 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Hägusus NHÜ <0.3 Väga hea veekvaliteet 2
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Vaba kloor mg/l 1 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mgO2/l 2.9 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mgO2/l -0.7 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 2.4 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 12.6 Väga hea veekvaliteet 20
08. mai 2024 Inglise Kolledži Spordihoone bassein
Oksüdeeritavus mgO2/l 2.4 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon mg/l 15 Väga hea veekvaliteet
pH pH ühik 6.7 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Oksüdeeritavus (vahe) mgO2/l -0.5 Väga hea veekvaliteet 3
Hägusus NHÜ <0.3 Väga hea veekvaliteet 2
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Vaba kloor mg/l 0.8 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 4.1 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 10.9 Väga hea veekvaliteet 20
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mgO2/l 2.9 Väga hea veekvaliteet
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.1 Väga hea veekvaliteet 0.4
08. mai 2024 Inglise Kolledži Spordihoone bassein
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
08. aprill 2024 Inglise Kolledži Spordihoone bassein
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mgO2/l 5 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l 0.7 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Hägusus NHÜ <0.3 Väga hea veekvaliteet 2
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.1 Väga hea veekvaliteet 0.4
pH pH ühik 6.9 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l 15 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mgO2/l 4.5 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mgO2/l 0.5 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 5 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 10 Väga hea veekvaliteet 20
08. aprill 2024 Inglise Kolledži Spordihoone bassein
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
06. märts 2024 Inglise Kolledži Spordihoone bassein
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 2.9 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l 1 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.2 Väga hea veekvaliteet 0.4
pH pH ühik 6.8 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l 14 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 5 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 -2.1 Väga hea veekvaliteet 3
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 5.7 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 8.3 Väga hea veekvaliteet 20
06. märts 2024 Inglise Kolledži Spordihoone bassein
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 0 Väga hea veekvaliteet 100
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
02. veebruar 2024 Inglise Kolledži Spordihoone bassein
Ammooniumioon mg/l <0.05 Väga hea veekvaliteet 0.5
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.5 Väga hea veekvaliteet
Vaba kloor mg/l 0.7 Väga hea veekvaliteet 0.5 kuni 1.5
Hägusus NHÜ <1 Väga hea veekvaliteet 2
Seotud kloor (≤31 °C) mg/l 0.2 Väga hea veekvaliteet 0.4
pH pH ühik 7.2 Väga hea veekvaliteet 6.7 kuni 8.0
Värvus mg/l Pt <2 Väga hea veekvaliteet 15
Nitraatioon mg/l 12 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (veevõrgus) mg/l 4.2 Väga hea veekvaliteet
Nitraatioon (vahe) 1 mg/l 7.8 Väga hea veekvaliteet 20
Oksüdeeritavus (veevõrgus) mg/l O2 4.2 Väga hea veekvaliteet
Oksüdeeritavus (vahe) mg/l O2 -2.7 Väga hea veekvaliteet 3
02. veebruar 2024 Inglise Kolledži Spordihoone bassein
Stafülokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Pseudomonas aeruginosa PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 10
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 Väga hea veekvaliteet 20
Kolooniate arv 37 °C PMÜ/1 ml 0 Väga hea veekvaliteet 100