TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Võhma teeristi toidutare veevärk
Aadressid
  • Soomevere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
Timbstal Trade OÜ
Aadress
Tallinna tn 9, Võhma linn, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Telefon
+372 56281444
Veebiaadress
E-post
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
19 proovivõttu (lehekülg 1/2)
05. mai 2022 Võhma toidutare köögist Soomevere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 5 ebaloomulike muutusteta
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
pH pH ühik 7.4 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 667 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.6 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Kloriid mg/l 24 250
Sulfaat mg/l 28 250
10. november 2021 Võhma toidutare köögist Soomevere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
HCH, alfa µg/l Ei leitud 0.1
HCH, beeta µg/l Ei leitud 0.1
Benso(a)püreen μg/l Ei leitud 0.010
Benso(b)fluoranteen μg/l Ei leitud
Benso(g,h,i)perüleen μg/l Ei leitud
beeta-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Endosulfaansulfaat µg/l Ei leitud 0.1
Endriin µg/l Ei leitud 0.1
HCH, delta µg/l Ei leitud 0.1
cis-Heptakloorepoksiid µg/l Ei leitud 0.03
Dieldriin µg/l Ei leitud 0.03
Dikofool µg/l Ei leitud 0.1
Benso(k)fluoranteen μg/l Ei leitud
Indeno(1,2,3 c,d)püreen μg/l Ei leitud
Kaptafool µg/l Ei leitud 0.1
Heksaklorobenseen (HCB) µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
alfa-Endosulfaan µg/l Ei leitud 0.1
Heptakloor µg/l Ei leitud 0.03
o,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDD µg/l Ei leitud 0.1
o,p-DDE µg/l Ei leitud 0.1
p,p-DDT µg/l Ei leitud 0.1
trans-Heptakloorepoksiid (e. heptakloor-endoepoksiid) µg/l Ei leitud 0.03
HCH, gamma (Lindaan) µg/l Ei leitud 0.1
03. november 2021 Võhma toidutare köögist Soomevere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <10 50
Raud µg/l <20 200
Sulfaat mg/l 31 250
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Boor mg/l <0.1 1.0
Fluoriid mg/l 0.1 1.5
Nitraat mg/l 40 50
Nitrit mg/l <0.002 0.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 644 2500
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 18 ebaloomulike muutusteta
Naatrium mg/l 16 200
Kloriid mg/l 25 250
Alumiinium µg/l <10 200
Lõhn 1 Tarbijale vastuvõetav
Maitse 1 Tarbijale vastuvõetav
Värvus 1 Tarbijale vastuvõetav
Hägusus 1 Tarbijale vastuvõetav
15. september 2020 Võhma toidutare köögist Soomevere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.3 5.0
Naatrium mg/l 14 200
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Elektrijuhtivus μS/cm 660 2500
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Sulfaat mg/l <1 250
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Mangaan µg/l <10 50
08. juuli 2019 Võhma toidutare köögist Soomevere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
08. juuli 2019 Võhma toidutare köögist Soomevere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
03. juuli 2019 Võhma toidutare köögist Soomevere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 6 0
26. juuni 2019 Võhma toidutare köögist Soomevere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 633 2500
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Naatrium mg/l 16 200
Sulfaat mg/l 29 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 1.1 5.0
Mangaan µg/l <10 50
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml >100 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 102 ebaloomulike muutusteta
11. juuli 2018 Võhma toidutare köögist Soomevere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Naatrium mg/l 16 200
Sulfaat mg/l 30 250
Oksüdeeritavus mg/l O2 0.8 5.0
Raud µg/l <20 200
Mangaan µg/l <10 50
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 54 ebaloomulike muutusteta
Elektrijuhtivus μS/cm 664 2500
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Hägusus (NTU) NTU <1
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
20. juuni 2017 Võhma toidutare köögist Soomevere küla, Põhja-Sakala vald, Viljandi maakond
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Mangaan µg/l <10 50
Fluoriid mg/l <0.2 1.5
Raud µg/l <20 200
Nitraat mg/l 24 50
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Nitrit mg/l 0.03 0.5
Värvus (Pt-Co skaala) mg/l Pt 0
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.2 6.5 kuni 9.5
Elektrijuhtivus μS/cm 575 2500