TagasiTagasi
Veevärk
Nimetus
Jämejala Psühhiaatriakliiniku veevärk
Aadressid
  • Pargi tee 6, Jämejala küla, Viljandi vald, Viljandi maakond
Omaniku/Valdaja andmed
Nimi
SA Viljandi Haigla
Aadress
Pärna tee 3, 71024 Jämejala küla, Viljandi vald, Viljandi maakond
Telefon
+372 4352022, 5286630
Veebiaadress
E-post
vmh@vmh.ee, vaino@vmh.ee
Lisainfo
Joogivee kvaliteedi nõuete ja näitajate kohta vaata täpsemalt SIIT
Analüüside tulemused
 Vali  Vali
Proovivõtu kuupäev Proovivõtukoht Asukoht Näitaja Väärtus Piirnormid Märkused
22 proovivõttu (lehekülg 1/3)
30. mai 2022 Pargi 22 Pargi tee 22, Jämejala küla, Viljandi vald, Viljandi maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 3.4
Hägusus (NTU) NTU 0.3
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 520 2500
pH pH ühik 8.1 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.10 0.50
Raud µg/l <20 200
31. mai 2021 Jämejala kliinik Pargi tee 12 köögist 71024
Elektrijuhtivus μS/cm 448 2500
pH pH ühik 7.3 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
06. oktoober 2020 Saariku tee 10 B-maja Jämejala küla, Viljandi vald, Viljandi maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
26. mai 2020 Jämejala kliinik Pargi tee 12 köögist 71024
Raud µg/l <20 200
Lõhn (lahjendusaste) lahjendusaste 1
pH pH ühik 7.6 6.5 kuni 9.5
Hägusus (NTU) NTU <1
Maitse (lahjendusaste) lahjendusaste 1
Värvus (Pt/Co skaala) mg/l Pt 0
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 0 ebaloomulike muutusteta
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Elektrijuhtivus μS/cm 403 2500
06. jaanuar 2020 Saariku tee 8 (A-maja) Saariku tee 8, Jämejala küla, Viljandi vald, Viljandi maakond
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
17. detsember 2019 Pargi 22 Pargi tee 22, Jämejala küla, Viljandi vald, Viljandi maakond
Kolooniate arv 22 °C PMÜ/1 ml 1 ebaloomulike muutusteta
23. august 2019 peale filtreid Pargi tee 6, Jämejala küla, Viljandi vald, Viljandi maakond
Raud µg/l <20 200
26. juuni 2019 Jämejala kliinik Pargi tee 12 köögist 71024
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 9.8
Hägusus (NTU) NTU 0.4
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 502 2500
pH pH ühik 7.7 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l 0.14 0.50
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
07. mai 2018 Jämejala kliinik Pargi tee 12 köögist 71024
Värvus (Pt-Co ühik) Pt-Co ühik 2.3
Hägusus (NTU) NTU 0.4
Lõhn (pallides) pall 0
Maitse (pallides) pall 0
Elektrijuhtivus μS/cm 542 2500
pH pH ühik 7.5 6.5 kuni 9.5
Ammoonium mg/l <0.05 0.50
Raud µg/l <20 200
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
18. september 2017 Jämejala kliinik Pargi tee 12 köögist 71024
Escherichia coli PMÜ/100 ml 0 0
Coli-laadsed bakterid PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid PMÜ/100 ml 0 0